MarIus 466:Utbedringsplikten i kommersielle tilvirkningskjøp

Om bakgrunnsretten og reguleringene i utvalgte standardkontrakter

Avhandlingen tar for seg realdebitors plikt til å utbedre i kommersielle tilvirkningskjøp. I grove trekk tar den for seg vilkårene for at plikten skal bli aktuell, selve innholdet i plikten og følgene av at plikten ikke blir overholdt.

De bakgrunnsrettslige reglene er den røde tråden i avhandlingen, men samtidig er «samspillet» mellom denne bakgrunnsretten og noen utvalgte standardkontrakter (SKIP 2000, NTK 07/15 og NL 09) også sentralt. Dette innebærer flere ting: For det første bidrar kontraktene til bakgrunnsretten på dette området. For det andre kaster bakgrunnsretten lys over hvordan de enkelte kontraktene skal forstås. For det tredje avviker noen av kontraktsreguleringene fra bakgrunnsretten.

Avhandlingen er altså vinklet slik at den tar for seg bakgrunnsretten som sådan, samtidig som enkelte kontraktsbestemmelser blir inngående behandlet. Avhandlingen tar sikte på å være interessant fra et teoretisk så vel som et praktisk ståsted.

Om forfatteren

Bjarne Snipsøyr jobber som advokatfullmektig hos Thommessen AS

SNIPSØYR, Bjarne: Utbedringsplikten i kommersielle tilvirkningsløp. Om bakgrunnsretten og reguleringene i utvalgte standard­kontrakter.2016.(148 s.)

Informasjon om bestilling og abonnement på skriftserien MarIus – ISSN 0332-7868

Emneord: utbedringsplikt, tilvirkningskjøp Av Bjarne Snipsøyr
Publisert 18. sep. 2016 17:47 - Sist endret 7. jan. 2021 12:24