MarIus 469: Det søretlige varetægtsforhold

Loyalitetsprincippets og de håndterings- og rangeringstekniske omstændigheders betydning for den søretlige § 274-varetægts udstrækning til accessoriske forvaringsforhold

Med udgangspunkt i dansk ret og under inddragelse af norsk, svensk og tysk ret behandler afhandlingen loyalitetsprincippets og de håndterings- og rangeringstekniske omstændigheders betydning for den søretlige § 274-varetægts udstrækning til accessoriske forvaringsforhold, placerer sig inden for retsområderne søret, transportret og generel obligationsret. Afhandlingen er udarbejdet med vejledning fra Professor Vibe Ulfbeck hos Center for Virksomhedsansvar (CEVIA) ved Københavns Universitet for graden candidata juris candidata juris.

RECKE, Gabriele: Det søretlige varetægtsforhold - Loyalitetsprincippets og de håndterings- og rangeringstekniske omstændigheders betydning for den søretlige § 274-varetægts udstrækning til accessoriske forvaringsforhold. 2016. (208 s.)

Informasjon om bestilling og abonnement på skriftserien MarIus – ISSN 0332-7868

Av Recke, Gabriele
Publisert 10. jan. 2017 11:36 - Sist endret 7. jan. 2021 12:25