MarIus 488: «… uatskillelig knyttet til»

Om avgrensningen av EØS-avtalens saklige virkeområde for fiskeri- og oppdrettsrelatert virksomhet

Emneord: EØS-rett Av Nils Kristian Benjaminsen
Publisert 11. des. 2017 14:12 - Sist endret 11. des. 2017 14:12