MarIus 475: Salgspanthavers stilling ved leveranser til skipsbygging.

Avhandlingen tar for seg leverandørens stilling som salgspanthaver ved skipsbygging. Spørsmålet er hvilken sikkerhet et salgspant gir leverandøren ved salg på kreditt, og metodisk følges salgspantet gjennom ulike stadier i byggeprosjektet.

Det første som vurderes er i hvilke tilfeller en leverandør kan avtale salgspant i leveranser til skipsbyggingsprosjekter. Videre drøftes diverse problemstillinger som oppstår når den salgspantbeheftede leveransen sammenføyes med nybygget, herunder verftets eventuelle erverv av eiendomsrett til leveransen, og salgspantets mulige bortfall ved sammenføyning. Der salgspantet består etter sammenføyning, blir spørsmålet hvilket rettsvern salgspanthaver har overfor kreditorer med panterett i nybygget. Enkelte problemstillinger knyttet til verftets tilbakeholdsrett tas også opp i den anledning. Utstyrsleie, herunder leasing, blir også vurdert som alternativ til kjøp av leveranser på kreditt. Avslutningsvis behandles salgspantets bortfall ved overgangen fra skip under bygging til ferdig levert og registrert skip.

Om forfatteren

Avhandlingen er skrevet av Mads Forfang Vedeld, og ble levert inn som masteroppgave ved Universitetet i Oslo høsten 2016.

VEDELD, Mads Forfang: Salgspanthavers stilling ved leveranser til skipsbygging. 2017.( 75 s.)

Informasjon om bestilling og abonnement på skriftserien MarIus – ISSN 0332-7868

Emneord: Salgspant Av VEDELD, Mads Forfang
Publisert 2. juni 2017 14:06 - Sist endret 7. jan. 2021 13:12