MarIus 478: Lasteskadeansvar og betydningen av hvem som utsteder konnossement.

Hvem kan fremme erstatningskrav ved skadet last, hvem kan kravet rettes mot og hvilke ansvarsregler er anvendelige?

Ved sjøtransport vil det ofte være flere involverte parter, både på transportør- og lastesiden. Dersom last blir skadet, er derfor sentrale spørsmål hvem som kan fremme erstatningskrav, hvem kravet kan rettes mot og hvilke ansvarsregler som er anvendelige. Denne oppgaven tar sikte på å undersøke om, og i så fall hvordan, svarene på disse spørsmålene påvirkes av hvem på transportørsiden som utsteder konnossement.
 

Om forfatteren

Denne oppgaven ble skrevet mens Nordstoga var vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett høsten 2016. Oppgaven ble levert som 30-poengs masteroppgave ved Det juridiske fakultet og publiseres i hovedsak slik den ble levert til sensur i november 2016

NORDSTOGA, Vetle Knudsen: Lasteskadeansvar og betydningen av hvem som utsteder konnossement. 2017 (73 sider)

Informasjon om bestilling og abonnement på skriftserien MarIus – ISSN 0332-7868

Emneord: Erstatningsrett Av NORDSTOGA, Vetle Knudsen
Publisert 2. juni 2017 16:09 - Sist endret 7. jan. 2021 13:37