MarIus 483: Overtredelsesgebyr som sanksjon ved brudd på energi- og vannressurslovgivningen

Om forfatteren

Shabneet Bains var vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett da hun skrev denne artikkelen.

BAINS, Shabneet

Overtredelsesgebyr som sanksjon ved brudd på energi- og vannressurslovgivningen 2017. 140 s.

Informasjon om bestilling og abonnement på skriftserien MarIus – ISSN 0332-7868

Emneord: Energirett Av Shabneet Bains
Publisert 17. okt. 2017 13:07 - Sist endret 8. jan. 2021 14:02