MarIus 495: Gjør Chapter 11-prosesser krav på anerkjennelse i Norge?

En analyse av rettsstillingen under de nye regler i konkurslovens fjerde del.

Forfatter: Myklebust, Sindre T.

Emneord: Konkurs Av Sindre T. Myklebust
Publisert 31. jan. 2018 11:41 - Sist endret 25. apr. 2018 12:56