MarIus 500: Rettighetshaver- og morselskapsansvar ved omsetning av deltakerandeler i tillatelser etter petroleumsloven

Forfatter: professor dr.juris Erling Selvig

Av professor dr.juris Erling Selvig
Publisert 15. aug. 2018 14:26 - Sist endret 15. aug. 2018 14:28