MarIus 503: Betalingsansvar og misligholdsvirkninger under Saleform

Forfatter: Rebecca Lund Nakkim

MarIus 503: Betalingsansvar og misligholdsvirkninger under Saleform

Ved kjøp og salg av skip er det normalt store summer involvert, og
handlene omfatter gjerne en rekke ulike parter og jurisdiksjoner. I tillegg
til selger og kjøper, er de sentrale aktørene typisk selgers bank (og eksisterende
panthaver), kjøpers bank (og ny panthaver), gammelt register
(hvor skipet er registrert), nytt register (hvor skipet skal registreres, i
tilfelle av flaggskifte), samt megler. Transaksjonene gjennomføres i stor
grad ved bruk av standardavtaler. Betaling av kjøpesummen er kjøpers
primære forpliktelse.
Temaet for artikkelen er betalingsansvar og misligholdsvirkninger
under Saleform. Saleform er en standardkontrakt for kjøp og salg av skip,
utviklet av Norsk Skipsmeglerforbund og BIMCO (the Baltic and International Maritime Council).  Det er klausulene slik de kommer til uttrykk i standardversjonen som vil bli behandlet, og det vil derfor i mindre grad bli tatt høyde for at partene ofte foretar
individuelle tilpasninger, eller legger til tilleggsklausuler (såkalte «additional clauses»).

Emneord: Standardkontrakter, Saleform, Betalingsansvar Av Rebecca Lund Nakkim
Publisert 12. des. 2018 13:42 - Sist endret 12. des. 2018 13:46