MarIus 508: Staten som konsesjonsmyndighet og kontraktspart i fergekonsesjonskontrakter - Fergekontraktene i møte med det offentliges myndighetsfunksjoner og fleksibilitetsbehov

Forfatter: Anders Røyneberg

MarIus 508: Staten som konsesjonsmyndighet og kontraktspart i fergekonsesjonskontrakter  - Fergekontraktene i møte med det offentliges myndighetsfunksjoner og fleksibilitetsbehov

Emneord: Konsesjon Av Anders Røyneberg
Publisert 12. des. 2018 14:20 - Sist endret 17. des. 2018 15:43