MarIus 510: Resirkulering av skip - Det folkerettslige regelverket vurdert i lys av internasjonale miljørettslige prinsipper

Forfatter: Ingeborg Karlsen

Av Ingeborg Karlsen
Publisert 12. des. 2018 14:47 - Sist endret 8. jan. 2019 15:42