2019

Publisert 26. sep. 2019 11:41

Forfatter: Siv Snipsøyr

Publisert 20. sep. 2019 12:07
Omslag
Publisert 20. sep. 2019 12:02

En analyse av hjemmelsgrunnlaget for nedjustering av akvakulturtillatelser i medhold av trafikklyssystemet samt utvalgte erstatningsrettslige spørsmål ved nedjusteringsvedtak

Forfatter: Håvard Berntzen

Omslag
Publisert 20. sep. 2019 11:54

Forfatter: Hanna Furuseth

Omslag MarIus 5176
Publisert 20. sep. 2019 11:07

Author: Eliseo Noguero

Omslag MarIus 515
Publisert 20. sep. 2019 11:04
Publisert 20. sep. 2019 10:46

Forfatter: Simon Torp

Omslag
Publisert 20. sep. 2019 10:41

Forfatter: Erling Selvig

Front page (omslag) MarIus 512
Publisert 20. sep. 2019 10:37

Authors: O'Brien, Alice and Norkina, Elena