MarIus 517: Regulering av lønns- og arbeidsvilkår i kabotasjefart Folkerettslige og EØS-rettslige begrensninger

Forfatter: Hanna Furuseth

Omslag

MarIus 517 Regulering av lønns- og arbeidsvilkår i kabotasjefart Folkerettslige og EØS-rettslige begrensninger

Spørsmål knyttet rettferdig fordeling av fordelene ved internasjonal handel og europeisk integrasjon er noe jeg har vært opptatt av lenge. Da jeg søkte stilling som vitass på Senter for europarett, visste jeg derfor at jeg hadde lyst til å skrive om forholdet mellom fri bevegelighet i EØS og hensynet til beskyttelse av arbeidstakere. Det var Finn Arnesen som foreslo at jeg skulle skrive om sjøfolk.

Emneord: EØS Av Forfatter: Hanna Furuseth
Publisert 20. sep. 2019 11:54 - Sist endret 20. sep. 2019 11:54