MarIus 525: Det 28. nordiske sjørettsseminar: Norden i verden. Rettsenhet og rettsulikhet

Norden i verden - rettsenhet og rettsulikhet Artikkelsamling

Omslag MarIus 525 - Norden i verden

MarIus 525: Det 28. nordiske sjørettsseminar

Norden i verden - rettsenhet og rettsulikhet.
Artikkelsamling basert på foredrag fra Det 28. nordiske sjørettsseminar, Nyborg Strand 2019

  • Planen som Nordisk Plan - forholdet til konkurrerende produkter, særlig engelske vilkår - Trine-Lise Wilhelmsen
  • Nordisk Søforsikringsplan i et dansk perspektiv - Camilla Søgaard Hudson
  • Danske erfaringer med arbejdet med Planen - Lars Voigt Larsen
  • Sjöförsäkringsplanen och de allminna avtals- och förmögenhetsrittsliga principerna - Svante O. Johansson
  • Kaperfart og priserett i Norden - Ivar Alvik
  • Sørettens guldalder og et bud på fremtiden - et causeri -  Lars Rosenberg Overby

For studenter og ansatte ved UiO:
Her finner du artikkelsamlingen i bibliotekbasen Hein Online

 

Emneord: Arbitration
Publisert 8. mai 2020 10:33 - Sist endret 8. mai 2020 10:37