MarIus 527: Objektivt rederansvar for teknisk svikt. Fra dampskip til autonome fartøyer. Læren om teknisk svikt fra et sjørettslig perspektiv

Forfatter: Arne Moss Westgaard

Denne avhandlingen tar utgangspunkt i spørsmålet om når reder kan bli erstatningsansvarlig overfor tredjemann på ulovfestet objektivt grunnlag i sjøretten.

Avhandlingen ble skrevet mens Westgaard var ansatt som vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett i 2018 - 2019. Avhandlingen publiseres i hovedsak slik den ble levert til sensur i juni 2019. 

Av Forfatter: Arne Moss Westgaard
Publisert 8. mai 2020 10:49 - Sist endret 11. juni 2020 15:29