MarIus 528: Fra hav til bord – rettslige konsekvenser for norsk sjømatnæring ved bortfall av EØS-avtalen

Forfatter: Markus Aurelius Beckstrøm Laurantzon 

Omslag

MarIus 528 Laurantzon

Hovedspørsmålet som behandles i denne artikkelen er hvordan et eventuelt bortfall av Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen) ville påvirket de rettslige rammene for norsk sjømatsnæring.  Med «bortfall» siktes det i denne sammenheng til at Norge trer ut av EØS-samarbeidet, og at EØS-avtalen opphører mellom partene. Bakgrunnen for at dette spørsmålet behandles er todelt.

For det første hender det at det tas til orde for at Norges rettslige integrering med EU burde begrenses – kanskje i såpass grad at man trer ut av EØSsamarbeidet i sin helhet. Dersom dette skulle være aktuelt, er det viktig at man har et klart bilde av hva EØS-avtalen representerer i dag og hvor man står dersom Norge skulle trekke seg fra avtalen.

For det andre har forfatteren, i samarbeid med professor dr. juris Finn Arnesen, bidratt til et bokprosjekt om konsekvensene for norsk sjømatnæring ved et bortfall av EØS-avtalen.

Prosjektet har tittelen «Fiskerinæringen og Europa: EU-medlemskap, EØS eller NOREXIT?». Artikkelen er en utvidet versjon av dette bidraget.
 

Av Forfatter: Markus Aurelius Beckstrøm Laurantzon
Publisert 10. juni 2020 12:32 - Sist endret 11. juni 2020 15:31