MarIus 529: «Tilbørlig hurtighet» mot en klimavennlig skipsfart.

Betraktninger om befraktningsrettslige modeller for omlegging av reisens varighet, i lys av behovet for å redusere skipsfartens utslipp.

Forfatter: Elias Settevik

Omslag MarIus

MarIus 529

Artikkelen ble skrevet da forfatteren var vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett høsten 2019, og er gjengitt i MarIus med noen mindre endringer etter sensuren januar 2020.

De befraktningsrettslige modellene for endring i reisens varighet som gjennomgås. Altså et avvik fra normaloppfyllelsen. Drøftelsene er gjort i lys av behovet for å redusere skipsfartens CO2-utslipp. Klimatilsnittet er inngangen til de enkelte klausulene som gjennomgås. Behandlingen av emnet er likevel lagt opp slik at både analysen av due despatch-kriteriet og slow steaming-klausulen kan betraktes generelt, om klausulene skulle være av interesse utover koblingen til klimautfordringene. Klausulene er videre egnet til å illustrere alminnelige problemer som oppstår ved oppfyllelsen dersom en av partene skulle ønske å fravike normaloppfyllelsen. 

Av Forfatter: Elias Settevik
Publisert 8. mai 2020 10:53 - Sist endret 11. juni 2020 13:30