MarIus 532: Turistfiske. Fritt hav - fritt frem?

Forfatter: Ingeborg Breistein

Omslag MarIus 532

Omslag MarIus 532, Ingeborg Breistein: Turistfiske. Fritt hav - fritt frem?

Denne avhandlingen behandler den rettslige reguleringen av turistfiske.

Turistfiske er en forholdsvis ny næring, og temaet reiser en rekke rettslige problemstillinger. Avhandlingen ble opprinnelig skrevet som en 60-poengs masteroppgave som ble levert 15. juni 2020 da jeg var vitenskapelig assistent på Nordisk institutt for sjørett. Oppgaven er en del av forskningsprosjektet PlanCoast som omhandler rammevilkårene for kystsoneforvaltning. Det ble vedtatt nye regler på turistfiskefeltet 10. juli 2020. Jeg har valgt å innta disse reglene i kapittel 10 slik at fremstillingen er helt oppdatert. Bortsett fra det er det kun gjort mindre endringer i avhandlingen.

Temaet for denne avhandlingen er den rettslige reguleringen av turistfiske. Turistfiske har blitt en etablert næring i Norge de siste årene, og reiser en rekke utfordringer. Turistfiskenæringen er basert på at utenlandske turister reiser til Norge for å være på fiskeferie. Mange kommer langveis fra, ofte kjørende i bobiler eller medbrakte campingvogner, og oppholder seg i Norge i lengre tid. Turistene leier rorbuer, båter og fiskeutstyr eller deltar på fiskeaktiviteter gjennom turistfiskebedrifter som spesialiserer seg på fiskeeventyr. De fisker så mye og lenge de vil i kraft av allemannsretten. Når turistene drar fra landet igjen kan de ha med seg mellom 10 og 20 kg fiskefilet hjem. Etter syv dager kan de komme tilbake over grensen og føre ut tilsvarende kvantum fisk på nytt. Sammenliknet med andre lands regulering av turistfiskenæringen, er Norges system ganske liberalt. Turistene fisker i kraft av allemannsretten, og det er derfor utfordrende å innskrenke denne retten ved regulering. Etter allemannsretten er det nemlig ingen begrensninger på hvor mye fisk turistene kan fiske. Dette tilsier at uttakene potensielt kan bli store. Hovedutfordringen ved turistfisket er at næringen gjør uttak i fiskebestandene. Det er usikkert hva konsekvensene av turistenes fiske er. En har heller ikke noen gode anslag på hvor stor del av det samlede uttaket fra havet som kan relateres til turistfisket.2 Bedriftene som tilbyr turistfiske har nemlig kun vært underlagt rapporteringsplikt om turistenes fangster siden 2018.3 Det foreligger dermed et stort behov for mer kunnskap om det ressursuttaket som turistfiskenæringen gjør, for å kunne gjøre fisketurismen bærekraftig.

Emneord: Turistfiske Av Forfatter: Ingeborg Breistein
Publisert 7. des. 2020 13:14 - Sist endret 15. des. 2020 12:26