MarIus 533: Erstatningsansvar for nødrettshandlinger

Forfatter: Kristine Valberg Nyegaarden

Omslag 533 Erstatningsansvar for nødrettshandlinger

MarIus 533: Erstatningsansvar for nødrettshandlinger

Tema for avhandlingen er erstatningsansvar for nødrettshandlinger (nødrettsansvaret) som pålegger erstatning for skade som lovlig er voldt for å avverge truende fare. Nødrettsansvaret er lovfestet i skadeserstatningsloven1 § 1-4 og blir normalt påberopt til fordel for skadelidte som et erstatningsgrunnlag for å få sitt økonomiske tap dekket. Nyegaarden analyserer og vurderer hvilke vilkår som må være oppfylt for at nødrettsansvaret skal komme til anvendelse.

Av Forfatter: Kristine Nyegaarden
Publisert 7. des. 2020 13:19 - Sist endret 9. des. 2020 15:42