MarIus 539: EØS-rettslige krav til miljøtilstanden i kystvann Om vanndirektivets betydning for fiskeoppdrett i sjø

Forfatter: Anne Lodding Gabrielsen

Emneord: EØS-rett, Miljørett, miljø og klima Av Forfatter: Anne Lodding Gabrielsen
Publisert 29. jan. 2021 11:31 - Sist endret 29. jan. 2021 11:31