2022

Sist endret 4. mai 2022 14:54 av Solveig Brennsæter
Sist endret 24. nov. 2022 13:11 av root@localhost
Sist endret 24. nov. 2022 14:12 av Camilla Arnøy
Sist endret 9. mars 2022 10:59 av Camilla Arnøy
Sist endret 24. nov. 2022 14:35 av lenkeretter@localhost

Skip med økt lastekapasitet har bidratt til at hyppigheten og omfanget av containerbranner på skip er på et rekordhøyt nivå. I tillegg peker flere rapporter på at feildeklarering av lasten er en vesentlig årsak.

Sist endret 19. aug. 2022 15:40 av Camilla Arnøy
Sist endret 24. nov. 2022 14:34 av lenkeretter@localhost

En studie av europeiseringen av norsk kraftmarkedsregulering

Sist endret 24. nov. 2022 14:41 av root@localhost
Sist endret 24. nov. 2022 14:42 av lenkeretter@localhost

Selected master theses – tre mastergradsavhandlinger levert ved Nordisk institutt for sjørett

Sist endret 24. nov. 2022 14:39 av root@localhost
Sist endret 27. nov. 2022 05:42 av lenkeretter@localhost

Ein forvaltningsrettsleg studie av eit allment uavklart prinsipp med akvakulturretten som kontekst.

Sist endret 24. nov. 2022 14:40 av root@localhost
Sist endret 24. nov. 2022 14:34 av lenkeretter@localhost

I hvilken grad ivaretar reglene om konsesjon og ekspropriasjon hensynet til reindriften i vindkraftsaker?

Sist endret 24. nov. 2022 14:35 av lenkeretter@localhost

Kommuners gjennomføring av reguleringsplaner med ekspropriasjon

Sist endret 24. nov. 2022 14:34 av lenkeretter@localhost

Selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet etter energiloven §§ 4-6 og 4-7.

Sist endret 24. nov. 2022 14:34 av lenkeretter@localhost

En analyse av utsendte arbeidstakers mulighet til å håndheve sine rettigheter i Norge

Sist endret 24. nov. 2022 14:34 av lenkeretter@localhost

 Ivaretakelse av miljø- og arealinteresser gjennom reglene for strategisk planlegging av havvind

Sist endret 24. nov. 2022 14:35 av lenkeretter@localhost

Kan grunnrenten i havbruket beskattes  gjennom eiendomsskatten?

Sist endret 24. nov. 2022 13:10 av Camilla Arnøy