MarIus 558: Proporsjonalitetskrav ved omgjering av akvakulturløyve. 

Ein forvaltningsrettsleg studie av eit allment uavklart prinsipp med akvakulturretten som kontekst.

Bildet kan inneholde: azure, font, elektrisk blå, rektangel, logo.

MarIus 558 omslag

Emneord: Akvakultur, Løyve, Forvaltning Av Sigrid Hamre
Publisert 19. aug. 2022 12:20 - Sist endret 19. aug. 2022 12:40