Skriftserien MarIus - Side 7

Publisert 7. sep. 2011 10:59

2010-utgaven av Nordisk institutt for sjøretts årbok er dedisert til professor Hans Jacob Bull i anledning hans 70-årsdag. Artiklene spenner over mange tema innen internasjonal og europeisk rett og gir leserne innsikt i både norsk, svensk, finsk og dansk lovverk.  

Published Sep. 7, 2011 10:48 AM

The 2010 edition of the Scandinavian Institute’s Maritime and Petroleum Law Yearbook, is dedicated to Professor Hans Jacob Bull on the occasion of his 70th birthday. The articles cover a variety of topics within international and European law and give readers an insight into Norwegian, Swedish, Finnish and Danish law.  

Publisert 1. sep. 2011 14:24

Til tross for økte tiltak for å ivareta sikkerheten til sjøs er det observert en økning i alvorlige navigasjonshendelser de siste årene: kollisjon, grunnstøting og kontaktskader. Slike ulykker kan ofte tilskrives organisatoriske forhold.