Nytt MarIus: Hvordan levere det perfekte manus?

Manus som er godkjent av fagredaktør professor Trond Solvang sendes til redaksjonssekretær Camilla Arnøy.

Vi forutsetter at teksten er ferdig bearbeidet og korrekturlest.

Vennligst vær oppmerksom på:

- Vi har en mal som er felles for alle utgaver av MarIus, med innrykk og uten linjeskift mellom avsnittene. Hvis forfatteren ønsker mer luft på sidene, er metoden å legge inn flere avsnitt, underkapitler eller mellomtitler i manus før det leveres.

Forord 

Sendes inn sammen med manus eller gi beskjed om at du vil sende det med 1. korrektur.


Skriv gjerne manus i vår fakultetsmal for masteroppgave.

Benytt filformat word, rtf eller liknende, ikke PDF. Det må ha løpende tekst uten manuelle formateringer og "pynt", der riktig nivå på overskrifter er lagt inn. Det forenkler videre redigering i MarIus-malen og dermed også arbeidet med korrektur.

 

Henvisninger og litteraturliste

I MarIus setter vi opp alle kilder etter malen for bøker (kapitler, lovgivning osv).

Eksempler:
Andenæs, Johs. Statsforfatningen i Norge. 8. utg. Oslo, 1998.
Falkanger, Thor og Hans Jacob Bull Innføring i sjørett. 6. utg. Oslo, 2004.
Huser, Kristian Gjeldsforhandling og konkurs. Bind 3: Omstøtelse. Bergen, 1992.
Arnesen, Finn. The EEA Agreement and the activities off-shore. I: Simply 2010: Scandinavian Institute of Maritime Law yearbook s. 17-26. Oslo, 2011.

Se forslag fra Juridisk bibliotek. Her finner du også retningslinjer som vedrører sitater, fotnoter og gjentatte henvisninger. Når det gjelder gjentatte henvisninger er det praktisk å gjenta hele referansen i hver note, siden sideskift vil komme andre steder enn i manus.

Kolonner/tabell: Hvis du ønsker kolonner, sett dem opp i en tabell, ikke bruk tabulator eller ordskiller. Det er mulig å skjule rutene i tabellen.

Annet

  • sjekk at evt. lenker er aktive.
  • understreking av tekst er forbeholdt lenketekst. Hvis du ønsker å utheve tekst, bruk fet skrift.
  • legg ved evt. illustrasjoner i originalfiler eller PDF i tillegg til i manus. Ikke lag dem for brede, husk at de skal inn i et A-5-format.

Hvis du ønsker mer detaljerte retningslinjer når det gjelder manuskriptets form, se forfatterveiledningen for tidsskriftet Lov og Rett.

Takk for at du sender oss et manus som er grundig korrekturlest og korrigert!
Det sparer tid og arbeid i den videre prosessen med å gjøre MarIus/SIMPLY klar for trykking.

Publisert 26. mars 2014 16:17 - Sist endret 2. okt. 2020 15:51