Aktuelle saker

Publisert 26. nov. 2021 15:33

Utmark i endring er redigert av Frode Flemsæter, seniorforskar ved Ruralis og fyrsteamanuensis ved NTNU, og Bjørn Egil Flø, seniorforskar ved NIBIO.

Kapittelforfattarar: Tor Arnesen, Katrina M. Brown, Svein Morten Eilertsen, Knut Fageraas, Katrine Broch Hauge, Bernt Johansen, Stine Kvamme, Jan Åge Riseth, May Thorseth, Odd Inge Vistad, Jørund Aasetre

Published Nov. 26, 2021 1:26 PM

This volume includes chapters on "Developments in the EU and EU Energy Law", "EU Case Law", "New Developments in Cross-border Energy Governance", "Energy Communities" and "Clean Hydrogen: Regulatory Frameworks".

Studenter, prosederer, rettssal, muntlighet i undervisning.
Publisert 23. nov. 2021 14:20

Arbeidet med ferdighetsstigen er fullt i gang, CELL har deltatt i markering av to jubileer, og vi har skapt diskusjon rundt fremtiden til hjemmeeksamen. Les mer om dette i vårt nyhetsbrev!