Aktuelle saker

Bildet kan inneholde: natur, væske, sky, atmosfære, væske.
Publisert 11. des. 2020 15:59

Nordisk Institutt for Sjørett skal bidra i NorthWind-samarbeidet med sentral kompetanse innenfor energirett, kontraktsrett, EU/EØS-rett, miljørett, havrett, konsesjonsrett, arealplanlegging på land og til havs. Juridiske rammevilkår er sentrale når man skal tilrettelegge for en bærekraftig energiomstilling.

Tre temaer som allerede står på arbeidsplanen er regulering av offshore nettinfrastrukturer og operatørskap, tilvirkningskontrakter for havvindsinstallasjoner og konsekvensutredningskrav for vindprosjekter.

Vi ser frem til å jobbe med engasjerte partnere i Norge og utlandet om disse spørsmålene. Slike prosjekter skaper også nye muligheter for våre studenter som ønsker å utdanne seg innen feltet, sier førsteamanuensis Catherine Banet.