2017

Publisert 18. des. 2017 10:58

Rapporten Juss og kjønn av Trine Rogg Korsvik og Guro Bøe Linnet er nå publisert. Det juridiske fakultet har gjort mye godt arbeid gjennom flere år for å oppnå full likestilling ved fakultetet, men rapporten viser at det fortsatt er utfordringer som skal løses.

Publisert 28. nov. 2017 13:15

This volume includes chapters on “EU Energy and Climate Law – Policy and Jurisprudence”, “Energy and Climate Treaty Developments”, “Energy Infrastructure Developments: Offshore Electricity Systems and Network Investments”, “Heat Supply Legislation in the EU” and “Security of Energy Supply and Safety”.

 

Editors: Martha M. Roggenkamp, Catherine Banet

Publisert 16. nov. 2017 11:38

Eighth Annual Oslo-Southampton-Tulane (OST) Colloquium ble under Tulanes vertskap holdt i Panama, i anledning 100-års jubileet for Panama-skipsregisteret i år

Publisert 25. okt. 2017 08:26

100-årsdagen for den russiske revolusjon ble markert med en internasjonal konferanse den 7. november i Gamle Festsal. Konferansen belyste hvilken innflytelse den russiske revolusjonen har hatt på rettsutviklingen i Norden. 

Publisert 19. sep. 2017 18:01
Konferansen Norway in Europe i Gamle Festsal 18. september tok opp noen av de mest presserende problemene i vår tid. Rettsstatens rolle i Europa, Europeiske institusjoner og organer, veien videre etter Brexit - og hvordan Norge skal tilpasse seg.
Publisert 12. sep. 2017 16:15

Fra 29. til 31. august var Senter for europarett samlet på den vakre øya Svinør i Lindesnes kommune. Seminaret er en årlig markering som sparker i gang det akademiske året ved senteret. Årets symposium er det tiende i rekken, alle avholdt i senterleder Finn Arnesens sommerhus.

Nytt av året var at den påtroppende instituttlederen også tok seg tid til å være med på turen, og vi håper at dette kan bli en tradisjon.

Publisert 1. sep. 2017 18:36

Ola Mestad har i dag tiltrådt som instituttleder ved Nordisk institutt for sjørett. Mestad er valgt for perioden 1.9.2017 til 31.12.2021 og etterfølger Trine-Lise Wilhelmsen.

Wilhelmsen har vært instituttleder siden 1. juli 2006.  

Publisert 20. juni 2017 14:41

Tradisjonen tro har de vitenskapelige assistentene ved Senter for europarett vært på studietur til Brussel og Luxembourg. Dette er en årlig begivenhet som alle vitenskapelige assistenter ved senteret får mulighet til å delta på.

Publisert 11. juni 2017 01:02

I  kronikken reiser Solvang kritikk mot minimumsregelen på 12 måneder som Johaug ble dømt etter. 

Publisert 1. juni 2017 12:21

I forbindelse med innføringen av energiunionen i EU, vil det gjøres omfattende endringer i reguleringen av energimarkedene. Dette var tema da Energi Norge og Universitet i Oslo arrangerte sitt årlige juridiske seminar i Oslo onsdag 31. mai 2017

Publisert 23. mai 2017 17:04

Klikk på lenken for den engelske omtalen

Publisert 11. mai 2017 16:46

Oljeindustrien er i ferd med å vinne kampen om å definere iskanten og hvor langt nord de kan bore etter olje, mener forskere.

Les saken i Dagens Næringsliv, 8. mai 2017.

Publisert 13. mars 2017 16:16

This book reflects the maritime law as found in the Nordic countries, and gives a broad introduction to a modern and updated maritime law system.This book is based on the Norwegian book "Sjørett" (8th ed., Oslo 2016), which is the standard Scandinavian textbook on maritime law.

Publisert 1. mars 2017 18:43

Med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup

Trine-Lise Wilhelmsen ; Birgitte Hagland

Boken omhandler reglene for erstatningsansvar når skade er voldt utenfor kontraktsforhold. Fremstillingen tar for seg de alminnelige vilkårene for erstatningsansvar og utmålingen av erstatningskravet, basert på både lovfestet og ulovfestet rett
Publisert 27. jan. 2017 16:07

Det er behov for en ny type værvarsel i rommet for å forhindre ulykker som kan ramme personer og skip som befinner seg i Arktis.

Publisert 26. jan. 2017 12:59

Publikasjonen det vises til i DN-oppslaget (faksimile) er utgitt ved Nordisk institutt for sjørett, i MarIus 468 (2016)

Publisert 17. jan. 2017 10:54

Vi gleder oss til igjen å være vertskap for Oslo-blokken av the NSELP 30. januar - 10. februar

Publisert 10. jan. 2017 14:49

The Scandinavian Institute of Maritime Law Yearbook 2015

Overview of content

Publisert 3. okt. 2014 13:47

Reguleringen av kraftmarkedet, både i Norge og EU, skaper nye juridiske problemstillinger. I prosjektet Regulering av kraftmarkedet har Nordisk institutt for sjørett analysert problemstillinger som har oppstått i kraftsektoren, etablert et tverrfaglig samarbeid med UiO Energi og bygger nå opp et internasjonalt forskernettverk rundt disse problemstillingene.