Kraftmarkedet står foran store regelendringer

I forbindelse med innføringen av energiunionen i EU, vil det gjøres omfattende endringer i reguleringen av energimarkedene. Dette var tema da Energi Norge og Universitet i Oslo arrangerte sitt årlige juridiske seminar i Oslo onsdag 31. mai 2017

Dijana Dmitruk, juridisk rådgiver, Energistyrelsen, Danmark. Foto: Sigrid Hjørnegård

Over 60 representanter fra norsk næringsliv, forvaltning og forskning var samlet til det årlige juridiske seminaret i Vitenskapsakademiet , der statsstøtte, regulering av nettilknytning og markeder, samt regulators rolle sto sentralt.

Viktig for Norge

EU-kommisjonen har foreslått en rekke endringer i regelverket for energimarkedet gjennom den såkalte "Vinterpakken", og mange av dem vil ha stor betydning for Norge.

– Omleggingen av reglene for statsstøtte til fornybar energi vil kunne bety mye for Norge. Norsk vannkraft vil nemlig være verdifull som balansekraft i Nordsjøregionen hvis de politiske rammevilkårene legger til rette for det, sier Kroepelien.

Det var en variert talerstol på Vitenskapsakademiet onsdag. Professor Henrik Bjørnebye fra universitetet i Oslo innledet først om "Vinterpakken", med henblikk på EØS-avtalen. Deretter gikk Dijana Dmitruk, juridisk rådgiver i Energistyrelsen i Danmark, inn på samarbeidsavtalen mellom Danmark og Tyskland som legger til rette for delvis åpning av nasjonale støtteordninger for solenergi.

Videre redegjorde ESAs Christian Jordal i Brussel for praktiseringen av konkurranse- og statsstøtteregelverket på energiområdet, mens regulering av nettilknyting, marked og drift var tema for Astrid Skjønborg Brunt, juridisk fagdirektør i Statnett. Avslutningsvis innledet Kari Løchen fra elmarkedstilsynet i NVE om regulators tilrettelegging for markedsaktørene.

Energi Norge var vertskap for fagseminaret i samarbeid med juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) og UiO Energi.

Artikkelen er med samtykke gjengitt fra Energi Norges omtale av seminaret

Copy short URL
Emneord: EUs energiunion, kraftmarkedet, regulering
Publisert 1. juni 2017 12:21 - Sist endret 1. juni 2017 12:21