Ola Mestad er ny instituttleder ved NIFS

Ola Mestad har i dag tiltrådt som instituttleder ved Nordisk institutt for sjørett. Mestad er valgt for perioden 1.9.2017 til 31.12.2021 og etterfølger Trine-Lise Wilhelmsen.

Wilhelmsen har vært instituttleder siden 1. juli 2006.  

Emneord: Instituttleder
Publisert 1. sep. 2017 18:36 - Sist endret 16. nov. 2017 11:07