Søknad til North Sea Energy Law Programme innen juni 2018

Aibel, Haugesund 2016 (foto: Rita Chen)

Første undervisningsbolk av programmet NSELP finner sted i Groningen i September 2018.

Det blir to uker md forelesninger og besøk med fokus på elektrisitet og gass.

Emneord: NSELP, Energy Law, Energirett Av Camilla Arnøy
Publisert 11. mai 2018 14:13 - Sist endret 11. mai 2018 14:24