2019

Publisert 4. sep. 2019 10:52

Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og LO har bestilt en utredning fra Nordisk Institutt for Sjørett (Universitetet i Oslo) og Menon om hvilket handlingsrom det er til å stille norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann for utenlandske skip, og hvilke konsekvenser dette kan få. Mandatet har vært det samme som regjeringen har gitt advokatfirma Wikborg Rein/Oslo Economics.

Svein Buvik fra GARD signerer avtalen i påsyn av Dag Michalsen.
Publisert 26. aug. 2019 11:36

En avtale mellom næringen og fakultetet sikrer fremtiden til forsikringsrettsfaget ved fakultetet og Nordisk institutt for sjørett. Avtalen har en ramme på inntil 40 millioner over 10 år.

Bildet kan inneholde: Begivenhet, Varmeapparat, Opptreden.
Publisert 9. juni 2019 14:19

Her er Sofie Høgestøls tale på vegne av de nye stipendiatene

Publisert 29. apr. 2019 10:51

Den 7. mars holdt Nordisk institutt for sjørett sin første Sjørettspub med temaet «KNM Helge Ingstad – hvilke rettslige spørsmål reises?»

Publisert 14. jan. 2019 11:54

Nytt undervisningsopplegg for valgemnet JUS5911 – International Climate Change and Energy Law. 

Publisert 15. apr. 2011 10:13

Medieovervaking frå Opoint av saker i nettmedier som omtalar Nordisk institutt for sjørett eller våre tilsette. Tenesta inneheld egenpubliserte henvisningar til utvalde mediesaker frå papir- og etermedier.