Nytt innovativt studietilbud i internasjonal klima- og energirett ved Det juridiske fakultet

Nytt undervisningsopplegg for valgemnet JUS5911 – International Climate Change and Energy Law. 

Nye undervisningsmetoder

Pilotprosjektet vil bruke helt nye metoder i undervisningen, blant annet muligheten for at deltakerne kan se og snakke sammen med hverandre og foreleserne samtidig på tvers av tre land, jobbe i grupper på et anbefalingsnotat som skal legges frem foran en ekspertgruppe. Det vil også være en studietur.

Tre universiteter

Pilotprosjektet er utviklet i samarbeid mellom tre universiteter: Universitetet i Oslo, Norge (v/Ass. Prof. Catherine Banet); Universitetet i Denver, USA (v/Prof. Don Smith); og Universitetet i København, Danmark (v/Ass. Prof. Beatriz Martinez Romera). I tillegg er Colorado European Union Center of Excellence (CEUCE) administrativ koordinator for prosjektet.

 

TUCCCEL-prosjektet

Prosjektet, kalt Transatlantic University Collaboration in Climate Change and Energy Law (TUCCCEL), har mottatt EU-midler over tre år fra Erasmus + og Jean Monnet programmet.

Kurset er innovativt på flere måter:

  • I løpet av ni to-timers videokonferanser (som foregår samtidig i alle de tre landene) skal foreleserne i fellesskap undervise i internasjonal-, EU- og amerikansk klima- og energirett. De vil analysere og sammenligne landenes politikk, lover og praksis innen klimaendring- og energiomstilling, og de vil gi konkrete eksempler fra Danmark, Colorado og Norge.
  • I løpet av semesteret skal studentene jobbe i små grupper (på tvers av de tre fakultetene) og utarbeide en skriftlig juridisk betenkning og et anbefalingsnotat om et konkret spørsmål tildelt på forhånd.

 

I København april 2019
Studentene møtes i København 23.-24. april 2019 og sammen med sitt «lag» presenterer anbefalingsnotatet til de andre lagene, men også til danske klima- og energirettseksperter.

Til slutt vil det bli en kåring av det beste notatet, som blir publisert i et internasjonal tidsskrift. Alle reiseutgifter dekkes av EU-programmet.

 

I Denver i 2020 og Oslo i 2021

I 2020 vil det være en samling i Denver, Colorado og i 2021 i Oslo.

Prosjektet finansierer en gruppe på 15 studenter fra hvert universitet. Det vil være en utvelgelsesprosess for de 15 studentene fra Oslo som får være med på studieturen.

 

Send inn motivasjonsbrev (frist: 28. januar)

For å bli deltaker i TUCCCEL-prosjektet må du skrive et motivasjonsbrev, som leveres i Canvas innen 28. januar.

 

Du vil få beskjed 30. januar om du har kommet med i prosjektgruppen.

Studenter som ikke ønsker å være med eller ikke får plass i prosjektgruppen har anledning til å følge undervisningen og ta eksamen på vanlig måte.

Ved tildelingen av prosjektet skrev Europakommisjonen:

"Addressing climate change and the need for transition to clean and sustainable energy resources are major challenges facing the global society,” og supplerte med at “extended series of course will help towards a better understanding of the corresponding policies and the different approaches to climate change and the energy revolution in the US and EU."

Emneord: Climate, Energy Law, International Law Av Førsteamanuensis Catherine Banet
Publisert 14. jan. 2019 11:54 - Sist endret 24. jan. 2019 10:11