2020

Sist endret 3. des. 2020 17:12 av Camilla Arnøy

Autonome kjøretøy aktualiserer læren om objektivt ansvar.

Sist endret 26. okt. 2020 11:14 av Steinar Hafto Myre

Norges vassdrags- og energidirektorat, Statnett SF og Statens vegvesen har inngått en samarbeidsavtale med Det juridiske fakultet (UiO) om finansiering av forskningsprosjekter.