Samarbeidsavtale om forskningsfinansiering

Norges vassdrags- og energidirektorat, Statnett SF og Statens vegvesen har inngått en samarbeidsavtale med Det juridiske fakultet (UiO) om finansiering av forskningsprosjekter.  

Samarbeidspartnerne poserer med avtale.

Christine Elisabeth Kiste (t.v.), Ragnhild Hennum og Erik Bruun. Foto: UiO/Eva Dobos 

Avdelingsdirektør Erik Bruun fra Statnett, direktør Christine Elisabeth Kiste fra NVE og dekan Ragnhild Hennum signerte samarbeidsavtalen i Kollegieværelset 12. oktober.

Samarbeidspartnerne skal i fem år samfinansiere fakultetets forskning innen konsesjon og ekspropriasjonsrett. Sammen med avtalen signert i desember 2019, utgjør samarbeidsavtalen et forskningsprosjekt som skal videreutvikle forskningen på viktige rettsområder i skjæringspunktet mellom privatrett og offentlig rett.

Samfinansieringen skal bidra til blant annet arrangering av seminarer og konferanser, og ferdigstilling av stipendiat- og masteravhandlinger. Avtalen kom i stand etter samarbeid mellom Naturressursgruppen og samarbeidspartnerne.

 

 

 

 

Av Ingrid Ibenholt
Publisert 21. okt. 2020 11:32 - Sist endret 26. okt. 2020 11:14