Utenlandske investeringer og nasjonal sikkerhet

Under forrige ukes Sikkerhetskonferanse, som hadde over 4500 påmeldte, ga stipendiat Charlotte Hafstad Widerberg en innføring i hvordan de nye reglene om eierskapskontroll i sikkerhetsloven får betydning ved salg og oppkjøp av private virksomheter i Norge.

Intervju med stipendiat Charlotte Hafstad Widerberg under Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)s konferanse 2021

Den årlige Sikkerhetskonferansen blir arrangert av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). NSM er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, og er det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet. De er også nasjonal varslings- og koordineringsinstans for alvorlige dataangrep og andre IKT-sikkerhetshendelser.

Eierskapskontrollreglene aktualisert gjennom det annonserte salget av Bergen Engines AS

Tematikken har aktualisert seg gjennom den mye omtalte Bergen Engines-saken, som dreier seg om et annonsert salg av Bergen Engines AS fra Rolls Royce til russiskeide TMH International. Kort tid etter kunngjøringen av salget, har norske myndigheter satt avtalen på vent, mens flere departementer arbeider med å finne ut hvordan saken kan løses etter sikkerhetsloven. Utfordringen med salget er at Bergen Engines leverer motorer til Forsvarets skip.

"Utradisjonelle" investorer

Under forrige ukes Sikkerhetskonferanse forklarte Charlotte hvordan slike salg er et eksempel på en økende trend hvor såkalte «utradisjonelle» økonomier, som Russland og Kina, kjøper seg inn i vestlige selskaper.  Samtidig er vestlige liberale demokratier i økende grad avhengige av disse selskapene for å utvikle teknologi som brukes til forsvar og beredskap. Tidligere var oppkjøp av slike bedrifter i Norge ofte uproblematisk, fordi kjøperne var andre vestlige stater som Norge har et sikkerhetssamarbeid med. Når bedriftene nå kjøpes opp av fremmede stater, som Norge ikke kan ha et sikkerhetssamarbeid med, innebærer dette økt sårbarhet for Norge. Oppkjøpene kan medføre uønskede avhengigheter, uønsket kunnskapsoverføring og økte etterretningsmuligheter mot norske mål.

Charlotte Hafstad Widerberg er stipendiat ved det juridiske fakultet i Oslo, hvor hun skriver en doktoravhandling om myndighetenes eierskapskontroll ved utenlandske oppkjøp av norske virksomheter.

Widerbergs Phd-avhandling er del av COINS-prosjektet. Her kan du lese mer om dette: Consequences of Investments for National Security (COINS) - Nordisk institutt for sjørett (uio.no)

Emneord: Nasjonal sikkerhet, Eierskap, COINS, EØS Av Charlotte Widerberg, Camilla Arnøy
Publisert 15. mars 2021 19:16 - Sist endret 18. mars 2021 18:52