English version of this page

DEVICE prosjektet - verdikjeder for karbonfangst og -lagring

Nordisk Institutt for Sjørett er partner i nytt forskningsprosjekt DEVICE om verdikjeder for karbonfangst og lagring og lavkarbon hydrogen i Europa (CLIMIT-programmet)

Bildet kan inneholde: vann, himmel, fjell, vannforsyning, blå.

Illustrasjon © European Union, 2017

Foto: Illustrasjon © European Union, 2017

Nordisk Institutt for Sjørett (NIFS) er partner i forskningsprosjektet DEVICE som studerer utvikling av verdikjeder for karbonfangst og lagring og lavkarbon hydrogen i Europa. 

DEVICE project on value chains for CO2 storage and blue hydrogen in Europe (CLIMIT programme) - Scandinavian Institute of Maritime Law (uio.no)

DEVICE undersøker hvordan man utvikler robuste verdikjeder for både CO2-lagring og lavkarbon hydrogen med karbonfangst og lagring (CCS), og undersøker konsekvenser av kombinerte verdikjeder fra et økonomisk, juridisk og samfunnsvitenskapelig perspektiv. Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan sosial aksept, offentlig regulering og nye forretningsmodeller kan fremme utviklingen av effektive verdikjeder for hydrogen og CO2 lagring i Europa. Juridisk forskning i prosjektet vil fokusere på planleggings- og konsesjonsregimet for de offshore ressursene som er relevante for CCS –verdikjeden, samt utforming av risikofordelingsordninger mellom private og offentlige aktører langs verdikjedene. Dette inkluderer identifisering av statlige støtteordninger som gir tilstrekkelige investeringer. Den andre hovedarbeidsstrømmen vil bestå av en vurdering av hydrogenlovgivningen, både i EU- og norsk rett. Arbeidet vil bygge på forskningsresultater fra ELEGANCY-prosjektet, som NIFS var forskningspartner i.

DEVICE-prosjektet ledes av Frischsenteret. NIFS er en av forskningspartnerne sammen med Fridtjof Nansens Institutt (FNI), Institutt for energiteknikk (IFE) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (School of Economics and Business, NMBU). Prosjektdeltaker ved NIFS er førsteamanuensis Catherine Banet. Prosjektet vil operere med en referansegruppe sammensatt av norske myndigheter og industrielle partnere.

Prosjektet ble tildelt 9,9 millioner kroner av Norges forskningsråd under CLIMIT-programmet (samfunnsvitenskapelig forskning om karbonfangst og lagring). Prosjektets varighet er oktober 2021- desember 2025.

Emneord: Energirett, DEVICe, CCS Av Catherine Banet
Publisert 20. okt. 2021 15:43 - Sist endret 1. des. 2021 16:38