Ny stipendiat ved Nordisk institutt for sjørett

Gullik-André Fjordbo startet som stipendiat ved instituttet 15. august. Han skal skrive en doktoravhandling om konsekvensutredninger av vindkraftverk.

Bildet kan inneholde: panne, smil, øyenbryn, skjegg, kjole skjorte.

Gullik-André Fjordbo

Gullik kommer også til å være tilknyttet FME NorthWind, et forskningssenter for vindkraft. Et av målene til NorthWind er å utvikle verktøy og innsikt for bærekraftig utvikling av vindkraft. Dette skal blant annet bidra til å løse miljø- og samfunnskonflikter. Et regelverk som fører til tilstrekkelige konsekvensutredninger kan bidra til å nå dette målet. Gulliks plan er foreløpig å redegjøre for gjeldende rett og eventuelt foreslå hvordan reglene kan forbedres for å gjøre prosessene mer effektive, forutsigbare og konfliktdempende.

Som vitenskapelig assistent ved instituttet skrev Gullik en masteroppgave om hensynet til reindriften i vindkraftsaker. Avhandlingen ble publisert i MarIus: MarIus 559: Hensynet til reindriften i vindkraftsaker - Nordisk institutt for sjørett (uio.no). Våren 2022 var han advokatfullmektig i miljø og energi-avdelingen til advokatfirmaet BAHR.

 

Emneord: Konsekvensutredning, Vindkraft
Publisert 22. aug. 2022 13:22 - Sist endret 22. aug. 2022 13:27