Aktuelle saker - Side 4

Publisert 14. jan. 2019 11:54

Nytt undervisningsopplegg for valgemnet JUS5911 – International Climate Change and Energy Law. 

Publisert 10. jan. 2019 11:04

Nordisk institutt for sjørett har inngått en avtale med Equinor innen klima- og energirett.

Publisert 19. des. 2018 16:00

I pressen og på sosiale media verserer diskusjon om begrepet doping i idretten - et tema i krysningen mellom jus og semantikk. Temaet kommer gjerne på spissen ved tilfelle av uaktsomt inntak av forbudsstoff, som i Johaug-saken. Er det her tale om «doping»?

Publisert 27. nov. 2018 13:42

Studie viser at ekspertens  rolle i politiske prosesser kan bidra vesentlig til fortgang i arbeidet med å få igjennom nye globale avtaler.  

Publisert 22. nov. 2018 13:22

Siden finanskrisen har EU jobbet med å styrke europeiske banker. Bankene har imidlertid vært kritiske til virkningene EUs forslag til et «Chapter 11» vil kunne ha for misligholdte banklån.