Aktuelle saker - Side 6

Published Jan. 21, 2020 2:50 PM

This volume includes chapters on "Newcomers in the Electricity Market: Aggregators and Storage", "Hydropower Concessions in the EU: A Need for Liberalisation or Privatisation?", "Investments and des-Investments in the Energy Sector", "Offshore Decommissioning in the North Sea", "CCS as a Climate Tool: North Sea Practice" and "From EU Climate Goals to National Climate Laws".

Publisert 6. jan. 2020 12:25

Det internasjonale antidopingbyrået WADA har besluttet sanksjoner mot russisk idrett på grunn av mangelfullt innsyn i russisk dopinghistorikk. Krav om utlevering av autentisk datamateriale, er formelt rettet mot det russiske antidopingbyrået RUSADA, mens sanksjonene er rettet mot "russiske myndighetspersoner" som har vært i besittelse av det aktuelle datamaterialet, gjennom å utelukke disse myndighetspersonene fra idrettslige verv og begivenheter.