Aktuelle saker - Side 9

Publisert 18. juni 2018 15:45

Som kjent skal Johaug-saken behandles i NIFs domsutvalg førstkommende onsdag til fredag. Påtalenemnda har innstilt på 14 måneders utestengelse, mens Johaugs advokat har varslet påstand om frifinnelse. 

Publisert 11. mai 2018 14:13
Publisert 9. mai 2018 09:58

Cand. jur. Hilde K. Ellingsen ved Nordisk Institutt for sjørett, senter for Europarett forsvarte par excellence sin avhandling for graden Ph.d tirsdag 16. januar.

Avhandlingen behandler hvordan EU-retten virker inn på nasjonale regler om søksmålsadgang.

Publisert 4. apr. 2018 14:32

Stipendiat Josefin N. Engström er nominert til beste tidsskriftartikkel i 2017.

Publisert 21. mars 2018 13:04

EUs indre energimarked er en Pandoras eske av interessemotsetninger. Blir norske behov ivaretatt?