Arrangement

Etter arrangementene legger vi ofte ut presentasjoner fra foredragsholderne på nettsiden for det aktuelle arrangementet.

Kommende

Tid og sted: 27. sep. 2022 12:1513:00, Domus Media østfløy, Energirettens møterom

Innledning ved professor Ivar Alvik.

Bildet kan inneholde: logo, rød, tekst, skrift, varemerke.
Tid og sted: 29. sep. 2022 12:0013:00, Europarettens møterom & Zoom

LEVEL-lunsj hvor professor Tarjei Bekkedal innleder om EFTA-domstolens avgjørelse i sak E-2/22 A mot Arbeids- og velferdsdirektoratet [2022].

Tid og sted: 30. sep. 2022 12:0013:00, Lødrups kjellar, Domus Media vestfløy

Innleiing ved Marie Engebakken Endresen, stipendiat ved Nordisk institutt for sjørett.

Tid og sted: 4. okt. 2022 12:1513:00, Energirettens møterom, Domus Media øst.

Innledning ved vit.ass. ved Nordisk Institutt for Sjørett Vilde Wiik Terum.

Tid og sted: 18. okt. 2022 12:1513:00, Energirettens møterom, Domus Media øst.

Innledning ved studentstipendiat ved Stortinget Hallvard Sund

Tid og sted: 28. okt. 2022 12:0013:00, Lødrups kjellar, Domus Media vestfløy

Innleiing ved Gullik-André Fjordbo, stipendiat ved Nordisk institutt for sjørett. 

Baugen på et skip

Informasjon, program og påmelding i samarbeid med Den Norske Sjørettsforening 

About the Event

The Norwegian Maritime Law Association in co-operation with the University of Oslo Scandinavian Institute of Maritime Law (NIFS) are pleased to welcome you to Norwegian Maritime Law Day 2022.

The aim of the seminar is to provide in-depth presentations on topical issues, and at the same time provide a meeting-place for maritime law practitioners.

The seminar will be conducted in English.

Please register no later than 26 October.

You do not want to miss out on this opportunity to meet with colleagues and friends!

Tid og sted: 4. nov. 2022 12:0013:00, Lødrups kjellar, Domus Media vestfløy

Catherine Banet, professor ved Nordisk institutt for sjørett, innleier om temaet.

Tid og sted: 11. nov. 2022 12:0013:00, Lødrups kjellar, Domus Media vestfløy

Innleiing ved Siv Elén Årskog Vedvik, forsker ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Tid og sted: 18. nov. 2022 12:0013:00, Lødrups kjellar, Domus Media vestfløy

Innleiing ved Marit Heier Lajord, stipendiat ved institutt for privatrett. 

Tid og sted: 2. des. 2022 12:0013:00, Lødrups kjellar og Zoom

Innledning ved Karen Tora Hjelmervik Nerbø, stipendiat ved Nordisk institutt for offentlig rett. 

Tid og sted: 16. des. 2022 12:0013:00, Lødrups kjellar, Domus Media vestfløy

Innleiing ved Ane Sydnes Egeland, stipendiat ved Nordisk institutt for sjørett.

Tid og sted: 12. jan. 2023 10:1513. jan. 2023 13:30, Gamle Festsal, Det juridiske fakultet, Karl Johans gt. 47, Oslo

Velkommen til Privatrettssymposiet 2023 - Oslo Senter for Kommersiell retts nyttårssymposium. 

Symposiet er spekket med dagsaktuelle rettslige temaer over to dager og er delt inn i to plenumssesjoner (åpne for alle) og fire fagspesifikke sesjoner (krever påmelding). 

Tidligere

Tid og sted: 23. sep. 2022 12:0013:00, Lødrups kjeller

Vit.ass. Joachim Smebøle Bakke innleier om temaet for sin mastergradsavhandling. Innlegget blir ei framstilling av auksjonsforskrifta 2022.

Image may contain: Forehead, Glasses, Smile, Vision care, Hairstyle.
Tid og sted: 22. sep. 2022 13:0014:00, Zoom

Webinar held by Anna Butenko.

Bildet kan inneholde: datamaskin, personlig datamaskin, hånd, laptop, netbook.
Tid og sted: 22. sep. 2022 12:0013:00, Europarettens møterom & Zoom
Tid og sted: 20. sep. 2022 12:1513:00, Domus Media østfløy, Energirettens møterom

Instituttlunsj (internt arrangement ved/for NIFSe medarbeidere) - i møterommet på Energiretten.


Introduction by Albano Gilabert Gascó. Cascó is currently doing a PhD in Marine Insurance Law at both the University Jaume I of Castellón (Spain) and the Alma Mater Studiorum - University of Bologna (Italy). He is here for two months in conjuction with his PhD-project.

Tid og sted: 16. sep. 2022 12:0013:00, Lødrups kjellar og Zoom

Innledning ved Gard Lid Aabakken, vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett.

Tid og sted: 15. sep. 2022 11:3012:30, Europarettens møterom, DMØ / Zoom

Faglunsj med innledning av Tarjei Bekkedal.

Bildet kan inneholde: panne, kinn, leppe, yttertøy, øyenbryn.
Tid og sted: 13. sep. 2022 12:1513:00, KjerkaDomus Media vestfløy, 2. etasje

Innledning ved professor og skipper Trond Solvang