Arrangement

Etter arrangementene legger vi ofte ut presentasjoner fra foredragsholderne i høyre marg på nettsiden for det aktuelle arrangementet.

Kommende

Tid og sted: 27. okt. 2020 12:1513:00, Domus Media vestfløy, 2. et. Kjerka

Gjennomføring av håndhevingsdirektivet (2014/67) i norsk rett.

Vitenskapelig assistent Åse Rustad Kvisberg presenterer temaet for sin mastergradsavhandling.

Tid og sted: 3. nov. 2020 12:1513:00, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2. etasje

Vitenskapelig assistent Nina Egeland presenterer temaet for sin mastergradsavhandling.

 

Bildet kan inneholde: ansikt, hår, hake, hode, panne.
Tid og sted: 4. nov. 2020 12:0013:00, Kjerka, DMV/ Zoom

Velkommen til formuerettsseminar ved førsteamanuensis Henrik Skar fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Tid og sted: 6. nov. 2020 12:0013:00, Vi zoomer denne lunsjen, lenke til møterom sendes til naturressursgruppen på epost

Vitenskapelig assistent Marcus Vardeberg Wannerstedt innleder om temaet for sin mastergradsavhandling

Tid og sted: 10. nov. 2020 12:1513:00, Domus Media vestfløy, 2. et. Kjerka

Vitenskapelig assistent Simen Gundersen presenterer temaet for sin avhandling.

Tid og sted: 13. nov. 2020 12:0013:00, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2. etasje, hvis mulig

Tidligere studentstipendiat ved Stortinget Anne Lodding Gabrielsen innleder.

 

Anne-Britt Fjermedal fra Fiskeridirektoratet stiller med en kort forberedt kommentar på møtet om vannrammedirektivet og fiskeoppdrett.

Ordstyrer: førsteamanuensis Katrine Broch Hauge

Tid og sted: 17. nov. 2020 12:1513:00, Domus Media vestfløy, 2. et. Kjerka

Vitenskapelig assistent Anders Rønningen presenterer temaet for sin avhandling.

Bildet kan inneholde: person, ansikt, panne, hode, hake.
Tid og sted: 18. nov. 2020 12:0013:00, Kjerka DMV, Zoom

Velkommen til faglunsj onsdag 18. november klokken 12. Her vil professor ved Universitet i Bergen og partner i Schjødt, Erik Monsen, holde et innlegg om temaet «Vinningsavståelseskrav ved overtredelse av lojalitetsplikter».

Brann i containerskip, Arabiahavet Brannen om bord på Mærsk Honam oppsto tirsdag ettermiddag, rundt klokken 16.20 norsk tid. Containerskipet lå da rundt 1650 kilometer sørøst for Oman i det arabiske hav(dansk TV 2)
Tid og sted: 18. nov. 2020 15:3019:00, Rådhusgaten 25, 0158 Oslo

Seminaret ble utsatt i våres pga korona-pandemien, men er gjenoppstått

Tid og sted: 20. nov. 2020 12:0013:00, Domus Media vestfløy, 2. et. Kjerka

Prof. emeritus Hans Chr. Bugge  vil innlede om naturvernets tidlige fase i Norge og vise utsnitt av et program i NRK, der naturvernspolitikk ble diskutert på TV nærmest for aller første gang. Deretter åpnes det for diskusjon.

Tid og sted: 24. nov. 2020 12:1513:00, Domus Media vestfløy, 2. et. Kjerka

Vitenskapelig assistent Sigrid Østvik presenterer temaet for sin avhandling.

Tid og sted: 1. des. 2020 12:1513:00, Domus Media vestfløy, 2. et. Kjerka

Vitenskapelig assistent Sophia Alexis Dyrby presenterer temaet for sin avhandling.

Tid og sted: 4. des. 2020 12:0013:00, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2. etasje, hvis mulig

Innleder: Mads Greaker, Oslo Met

Tid og sted: 8. des. 2020 12:1513:00, Domus Media vestfløy, 2. et. Kjerka

Vitenskapelig assistent Vegard Vaboen presenterer temaet for sin avhandling.

Bildet kan inneholde: bygning, rom, interiørdesign, ballsal, arkitektur.
Tid og sted: 10. des. 2020 15:0017:30, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gt. 47, Oslo / Digitalt via Zoom

I HR-2017-33-A (Forusstranda-dommen) tok Høyesterett blant annet stilling til den ulovfestede læren om selvstendig rettsvernshevd. I etterkant av dommen har det oppstått flere synspunkter i teorien om hva som er den rettslige statusen for regelen.

Tid og sted: 11. des. 2020 12:0014:00, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2. etasje, hvis mulig

Innledere: Ole Kr Fauchald, Geir Stenseth og Henrik Bjørnebye

Tid og sted: 15. des. 2020 12:1513:00, Domus Media vestfløy, 2. et. Kjerka

Vitenskapelig assistent Eirin Tinnesand presenterer temaet for sin avhandling.

Bildet kan inneholde: briller, hake, eldre, rynke.
Tid og sted: 16. des. 2020 12:0013:00, Kjerka, DMV/ Zoom

Velkommen til formuerettsseminar ved professor Ernst Nordtveit, fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Tid og sted: 12. jan. 2021 12:1513:00, Domus Media vestfløy, 2. et. Kjerka

Vitenskapelig assistent Fredrik Tonholt presenterer temaet for sin avhandling.

Tid og sted: 22. jan. 2021 12:0013:00, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2. etasje, hvis mulig

Innleder: Jukka Mähönen, 

Tidligere

Tid og sted: 20. okt. 2020 12:1513:00, Domus Media vestfløy, 2. et. Kjerka

Vitenskapelig assistent Oskar Vegheim presenterer temaet for sin mastergradsavhandling.

Tid og sted: 16. okt. 2020 12:0013:00, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2. etasje

Professor Ola Mestad inneleder om det offentliges eierskap til naturressurser, inkl. indirekte via statsforetak.