Arrangement

Etter arrangementene legger vi ofte ut presentasjoner fra foredragsholderne i høyre marg på nettsiden for det aktuelle arrangementet.

Kommende

Tid: 25. jan. 2021 12:0013:30

Etter to seminarer om UNCITRALs arbeid med et nytt regelverk for forenklet voldgift, organiserer vi nå et webinar sammen med New York University Center for Transnational Litigation, Arbitration, and Commercial Law.

Tid og sted: 26. jan. 2021 12:1513:00, https://uio.zoom.us/j/64584920540 Passcode: 320033

Instituttleder Ola Mestad greier ut om instruksjonsrett for finansministeren og Stortinget

Image may contain: outer space, space station, satellite, astronomical object, space.
Tid og sted: 27. jan. 2021 14:0015:30, Click for Zoom-meeting

Presentation by Johann Ruben Leiss, Associate Professor, Høgskolen i Innlandet, Lillehammer. Comment by Tobias Mahler , Professor, University of Oslo.

Please SIGN UP by 26 January and receive Leiss' paper upfront 

Tid og sted: 29. jan. 2021 12:0013:00, https://uio.zoom.us/j/65159151890

Innleder: Jukka Mähönen, 

Tid og sted: 29. jan. 2021 12:0013:00, Zoom

Oslo Senter for Kommersiell Rett, Arena for forbrukerrett arrangerer Forbrukerrettsfredag ca. en gang i måneden. Vi møtes til en times faglunsj om aktuelle forbrukerrettslige temaer. Inntil videre avholdes arrangementene digitalt på zoom. 

Tid og sted: 2. feb. 2021 12:1513:00, https://uio.zoom.us/j/64584920540 Passcode: 320033

Professor Knut Kaasen kommenterer den praktiske betydningen av HAB-dommen

Tid og sted: 5. feb. 2021 12:0013:00, https://uio.zoom.us/j/63601036304https://uio.zoom.us/j/65159151890

Bør “ecocide” - betydelig ødeleggelse av naturen og økosystemer - bli en ny internasjonal forbrytelse?

Den internasjonale straffedomstolen straffeforfølger enkeltindivider for internasjonale forbrytelser som krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. Det har vært diskutert lenge om også grov miljøødeleggelse kan eller bør falle under domstolens jurisdiksjon.

Professor Christina Voigt innleder.

Tid og sted: 12. feb. 2021 12:0013:00, https://uio.zoom.us/j/63601036304https://uio.zoom.us/j/65159151890

Vitenskapelig assistent Sigrid R. Østvik innleder om temaet for sin masteravhandling.

Tid og sted: 16. feb. 2021 12:1513:00, https://uio.zoom.us/j/64584920540 Passcode: 320033

Doktorgradsstipendiat Charlotte Hafstad Widerberg forteller om temaet for avhandlingen sin, samfunnssikkerhet og investeringer i (COINS)-prosjektet Consequences of Investments for National Security

Tid og sted: 19. feb. 2021 12:0013:00, Zoom

Oslo Senter for Kommersiell Rett, Arena for forbrukerrett arrangerer Forbrukerrettsfredag ca. en gang i måneden. Vi møtes til en times faglunsj om aktuelle forbrukerrettslige temaer. Inntil videre avholdes arrangementene digitalt på zoom.

Tid og sted: 19. feb. 2021 12:0013:00, https://uio.zoom.us/j/63601036304https://uio.zoom.us/j/65159151890

Åmund T. Lunde, administrerende direktør i Oslo Pensjonsforsikring AS innleder

Tid og sted: 23. feb. 2021 12:1513:00, https://uio.zoom.us/j/64584920540 Passcode: 320033

Doktorgradsstipendiat Heidi Sydnes Egeland presenterer temaet for avhandlingen sin, som har arbeidstittelen "Incentivising or impeding carbon capture, utilisation and storage technologies in Europe – the application of climate mitigation legal frameworks to carbon capture technologies for emission reduction purposes"

Tid og sted: 5. mars 2021 12:0013:00, https://uio.zoom.us/j/65159151890

Innledning ved Nikolai Winge, saksbehandler hos Sivilombudsmannen 

Tid og sted: 12. mars 2021 12:0013:00, https://uio.zoom.us/j/65159151890

Innledning ved Erik Røsæg.

Tid og sted: 12. mars 2021 12:0013:00, Zoom

Oslo Senter for Kommersiell Rett, Arena for forbrukerrett arrangerer Forbrukerrettsfredag ca. en gang i måneden. Vi møtes til en times faglunsj om aktuelle forbrukerrettslige temaer. Inntil videre avholdes arrangementene digitalt på zoom.

Tid og sted: 26. mars 2021 12:0013:00, https://uio.zoom.us/j/63601036304https://uio.zoom.us/j/65159151890

Katinka Kristine Holtsmark, postdoktor ved økonomisk institutt, innleder.

Tid og sted: 23. apr. 2021 12:0013:00, Zoom

Oslo Senter for Kommersiell Rett, Arena for forbrukerrett arrangerer Forbrukerrettsfredag ca. en gang i måneden. Vi møtes til en times faglunsj om aktuelle forbrukerrettslige temaer. Inntil videre avholdes arrangementene digitalt på zoom. 

Tid og sted: 28. mai 2021 12:0013:00, Zoom

Oslo Senter for Kommersiell Rett, Arena for forbrukerrett sparker i gang "Forbrukerrettsfredag". Ca. en fredag hver måned inviterer vi til faglunsj om aktuelle forbrukerrettslige temaer. Inntil videre avholdes arrangementene digitalt på zoom. Det er gratis å delta og alle er velkomne.

Tid og sted: 11. juni 2021 12:0013:00, Zoom

Oslo Senter for Kommersiell Rett, Arena for forbrukerrett arrangerer Forbrukerrettsfredag ca. en gang i måneden. Vi møtes til en times faglunsj om aktuelle forbrukerrettslige temaer. Inntil videre avholdes arrangementene digitalt på zoom.  

Bildet kan inneholde: tilpasning, hjem, collage, hage, fersken.
Tid og sted: 30. aug. 202131. aug. 2021, Sanner hotell, Hadeland

Planer og rammer for gruppens neste femårs-periode, såvel i energi-, miljø- og tingsrett som i klimarett.

Påmelding på mail til Camilla Arnøy innen 8. januar 2021 - begrenset antall plasser.

Påmeldingen nå er  foreløpig for å kartlegge hvor mange som skal være med. Skjema med detaljer kommer.

Program, tider og nærmere om måltider (herunder eventuelle allergier el.l.), overnatting og transport kommer. 

Tidligere

Tid: 21. jan. 2021 12:0013:30

Etter to seminarer om UNCITRALs arbeid med et nytt regelverk for forenklet voldgift, organiserer vi nå et webinar sammen med New York University Center for Transnational Litigation, Arbitration, and Commercial Law.

Bildet kan inneholde: briller, hake, eldre, rynke.
Tid og sted: 20. jan. 2021 12:0013:00, Zoom

Velkommen til formuerettsseminar ved professor Ernst Nordtveit, fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Tid og sted: 19. jan. 2021 12:1513:00, https://uio.zoom.us/j/64584920540 Passcode: 320033

Lars Rosenberg Overby presenterer temaet for sitt PhD-prosjekt, som blir til under vår nordiske sjørettsparaply.

Tid og sted: 15. jan. 2021 12:0013:00, https://uio.zoom.us/j/65159151890

Vitenskapelig assistent Audun Nagelhus innleder om temaet for sin mastergradsavhandling

Tid og sted: 12. jan. 2021 12:1513:00, https://uio.zoom.us/j/64584920540 Passcode: 320033

Vitenskapelig assistent Fredrik Tonholt presenterer temaet for sin avhandling.