Arrangement

Etter arrangementene legger vi ofte ut presentasjoner fra foredragsholderne i høyre marg på nettsiden for det aktuelle arrangementet.

Kommende

Tid og sted: 31. aug. 2018 12:00 - 13:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Innledning ved stud. jur. Andreas Dalaker

 

Tid og sted: 7. sep. 2018 11:00 - 15:30, Domus Media, Viggo Hagstrøms sal ("Kjerka")

Seminaret er åpent og gratis. Av planleggingshensyn ønsker vi din påmelding (gjelder både interne og eksterne deltakere) innen 1. september

Tid og sted: 10. sep. 2018 17:30 - 20:00, Domus Media, West wing 2nd floor, Kjerka

Nordisk institutt for sjørett har arbeidet med juss og juridiske problemstillinger i et nordisk perspektiv i mer enn femti år og har i den forbindelse sett betydningen av et tett nordisk samarbeid.  En viktig dimensjon av dette samarbeidet har vært forholdet til Baltikum.

Scandinavian Institute of Maritime Law has worked with the law and legal questions in the Nordic perspective for more than 50 years and appreciates the importance of the close Nordic cooperation. An important dimension of this cooperation has been relations with the Baltic States.

Tid og sted: 13. sep. 2018 17:15 - 19:00, Doms Media østfløy, 1. et., Auditorium 13
Tid og sted: 14. sep. 2018 12:00 - 13:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Innledning ved Chris Short, Senior Research Fellow CCRI

 

Tid og sted: 19. sep. 2018 17:15 - 19:00, Doms Media, Kjerka
Tid og sted: 19. sep. 2018 18:00 - 19:15, Kulturhuset: LAB

I det offentlige ordskiftet blir muslimsk ungdom ofte assosiert med radikalisering. I debatten om islam får de høylytte stemmene gjerne mest plass. Under Forskningsdagene får den «tause majoriteten» av vanlige unge muslimer en stemme.

Tid og sted: 21. sep. 2018 12:00 - 13:00, Domus Media, Lødrups Kjeller

Vitenskapelig assistent Morten Heide Feiring presenterer temaet for sin mastergradsavhandling

Tid og sted: 25. sep. 2018 17:15 - 19:00, Doms Media østfløy, 1. et., Auditorium 13
Tid og sted: 28. sep. 2018 12:00 - 14:00, Domus Media, Lødrups Kjeller

Innledning ved Ingrid Wang Andersen

Tid og sted: 31. okt. 2018 17:15 - 19:00, Doms Media, vestfløy 2. Et., "Kjerka"
Tid og sted: 6. nov. 2018 17:15 - 19:00, Doms Media østfløy, 1. et., Auditorium 13
Tid og sted: 21. nov. 2018 17:15 - 19:00, Doms Media, Kjerka

Seminar med påmelding og deltakeravgift.

Påmeldingslenke kommer.

Det er påfølgende bevertning etter seminaret.

Tidligere

Tid og sted: 17. aug. 2018 12:00 - 13:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Innledning ved Dr. Jill Robbie, University of Glasgow

 

Tid og sted: 22. juni 2018 12:00 - 13:00, Domus Media, møterom Lødrups kjeller

Innleder: Professor Dean Lueck, Indiana University, presenterer sitt paper The Comparative Institutions Approach to Wildlife Governance

Tid og sted: 15. juni 2018 09:00 - 17:00, Professorboligen, Faculty of Law, University of Oslo

Challenges and Opportunities for the Arctic and Beyond

Tid og sted: 14. juni 2018 12:15 - 13:00, Domus Media, East wing, 1st floor, meeting room Dept. for Petroleum and Energy Law

Was Norway's support a violation of Syrian sovereignty and a breach of the principle of non-intervention?

What is the significance of Norway's intent in supporting the paramilitary group?

Can it be justified as self-defense in accordance with article 51 UNC?

Introduction based on an article published in Klassekampen by Phd. Stipendiat Jørgen Skjold and Prof. Malcolm Langford, followed by a comment by Prof. Geir Ulfstein.

Tid og sted: 8. juni 2018 12:00 - 13:00, Domus Media Lødrups kjeller

Innledning ved vitenskapelig assistent Magne Kielland

Tid og sted: 7. juni 2018 12:00 - 15:00, Domus Media, Karl Johans gate 47, Viggo Hagstrøms sal ("Kjerka"), 2. etasje i vestfløyen

Ordstyrer: Rolf Golombek, Frishsenteret/CREE

Kapasitetsmekanismer søker å bøte på forsyningssikkerhetsutfordringer ved å sikre at det alltid er tilgjengelig kapasitet blant konvensjonelle kraftverk.

Det er faglig uenighet om det er nødvendig med kapasitetsmekanismer, samt hvordan kapasitetsmekanismer bør utformes.

Tid og sted: 4. juni 2018 12:00 - 13:00, Domus media, East Wing 1st Floor, meeting room Petroleum and Energy Department

Speaker:

Professor Lee Godden, Director, Centre for Resources, Energy and Environmental Law, Melbourne Law School, Australia.

Lee Godden's research covers  environmental law, water law, energy law and climate adaptation and the rights of Australia's indigenous Peoples.

Tid og sted: 1. juni 2018 12:00 - 13:00, Domus Media, Lødrups Kjeller

Vitenskapelig assistent Mikkel Hamar presenterer temaet for sin mastergradsavhandling

Tid og sted: 31. mai 2018 18:30 - 20:00, Kjerka, Domus Media

Experiences and Strategies from the European Court of Human Rights, the International Criminal Court, the International Tribunal for the Law of the Sea and the WTO Appellate Body.

Tid og sted: 25. mai 2018 12:00 - 13:00, Lødrups kjeller

Stud. jur. Karl Jacob Kammler innleder

Tid og sted: 24. mai 2018 - 25. mai 2018, Voksenåsen Conference Centre

Interdisciplinary Conference on Migration: Vulnerability, Protection, and Agency in Oslo 24-25 May 2018, under the auspices of the University of Oslo, Faculty of Law.

PROGRAM