Arrangement - Side 12

Tid og sted: 21. mars 2018 14:0018:00, Professorboligen, Karl Johansgt. 47.

Naturressursgruppen arrangerer seminar innen miljørett sammen med Institutt for offentlig rett.

Informasjon om seminaret finner du her.

Tid og sted: 16. mars 2018 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Innleder: Vitenskapelig assistent Håvard Berntzen presenterer sitt  mastergradsprosjekt.

 

Tid og sted: 15. mars 2018 15:0015:45, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2. etasje

Advokat Hallvard Østgård (HR)  holder et kort innlegg om Lagmannsrettens dom i saken om ulovlig snøkrabbefangst ved Svalbard.

Norsk forening for internasjonal rett - medlemsmøte 13. mars

Professor Mads Andenæs innleder om rettsprinsipper i folkeretten

Foto: Mads Andenæs

Tid og sted: 13. mars 2018 12:0013:00, Domus Media, Petroleums- og energirettens møterom
Tid og sted: 12. mars 2018 18:0020:00, Universitetets Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47.

Norges ambassadør til Tyskland, Petter Ølberg, og Tysklands ambassadør til Norge, Dr. Thomas Götz, samtaler om de norsk-tyske forbindelsene.

Tid og sted: 9. mars 2018 12:0013:00, Domus Media østfløy, 1. etasje: Petroleums- og energirettens møterom

Vitenskapelig assistent Marie Engebakken Kvam presenterer sin  mastergradsavhandling.

Tid og sted: 9. mars 2018 10:0016:00, Domus Media

Workshop March 9th on the ELEGANCY project

Tid og sted: 7. mars 2018 17:1519:00, Domus Media, 2. etasje, Viggo Hagstrøms sal /"Kjerka"

Innledere er advokat Norman Hansen Meyer, advokatfirmaet Selmer og advokat Anders Evje, Nordisk Skibsrederforening

Tid og sted: 2. mars 2018 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Innledning ved advokat Knut Helge Hurum

Professor emerita Kirsti Strøm Bull vil kommentere Hurums innledning

Tid og sted: 27. feb. 2018 12:0013:00, Petroleums- og energirettens møterom, DM østfløy, 1. etasje

Vitenskapelig assistent Gro Grytli Mostuen presenterer sin mastergradsavhandling 

Tid og sted: 19. feb. 201820. feb. 2018, University of Cape Town

From 19 - 20 February 2018, the University of Cape Town will arrange the seminar The law of electricity market design.

The course is in collaboration with the Scandinavian Institute of Maritime Law.

Course brochure (pdf)

Tid og sted: 19. feb. 201820. feb. 2018, Cape Town

19-20 FEBRUARY 2018 The University of Cape Town, South Africa and the University of Oslo, Norway, are pleased to present a two-day training course.

Tid og sted: 16. feb. 2018 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus Media

Innledning ved advokat Rasmus Asbjørnsen

Tid og sted: 9. feb. 2018 11:0014:30, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2. etasje
Tid og sted: 9. feb. 2018 11:0014:30, Lødrups kjeller, Domus Media

Knut Kroepelien om kvotesystemet og dets rolle innenfor EUs klimapolitikk, samt betraktninger om klimakvotesystemet basert på egne erfaringer og tanker, ved Stig Schjølset og Dag Erlend Henriksen

Tid og sted: 6. feb. 2018 17:1519:00, Domus media vestfløy, 2. etasje, Viggo Hagstrøms sal ("Kjerka")

Ved professor Tarjei Bekkedal og professor Henrik Bjørnebye

Tid og sted: 6. feb. 2018 17:1519:00, Viggo Hagstrøms sal ("Kjerka"), Domus Media, 2. etasje vesttfløy

Foredragsholdere: professor Tarjei Bekkedal, Senter for europarett og professor Henrik Bjørnebye, avdelingsleder ved Avdeling for petroleums- og energirett, Nordisk institutt for sjørett

I begynnelsen av februar skal Stortinget behandle spørsmålet om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs tredje energimarkedspakke og nødvendige endringer i norsk energilovgivning.

Tid og sted: 6. feb. 2018 12:1513:00, "Kjerka", Domus Media, vestfløy 2. etasje

Oversikt over pågående eksternfinansierte energirettsprosjekter ved førsteamanuensis Catherine Banet, avdeling for petroleums- og energirett

Tid og sted: 2. feb. 2018 12:0013:00, Lødrups Kjeller, Domus Media

Ekstern finansiering. Hvilke muligheter finnes, hvordan fungerer forskerstøtten og hvordan få til godt samarbeid mellom forsker og forskerstøtte?

Tid og sted: 29. jan. 2018 15:00, Stallen, Professorboligen
Tid og sted: 26. jan. 2018 12:0013:00, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2. etasje

by Robert Beckmann, National University of Singapore 

Tid og sted: 23. jan. 2018 12:1513:00, Meeting room Petroleum and Energy Law Department, Domus Media East Wing, 1st Floor

Introduction by Professor Tor-Geir Myhrer, Politihøgskolen.

Please note: The presentation will be held in Norwegian

Polisiær virksomhet i Nordishavet - (Rettslige) muligheter og ansvar

Tid og sted: 22. jan. 201823. jan. 2018, den Haag

Keep yourself updated with the latest EU energy law developments, deepen your knowledge and exchange experience with European colleagues

Tid og sted: 19. jan. 2018 11:0014:00, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2.etasje

HUSK påmelding innen onsdag 17. kl 12:00

Styringsteoretiske perspektiver ved Martin Lund-Iversen

Prosjektpresentasjon ved Lena Schøning