Arrangement - Side 13

Tid og sted: 19. jan. 2018 11:0014:00, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2.etasje

Styringsteoretiske perspektiver ved Martin Lund-Iversen

Prosjektpresentasjon ved Lena Schøning

Tid og sted: 17. jan. 2018 17:1519:15, Kjerka, Domus Media west wing 2nd Floor

This seminar discusses the multiple legal issues raised by the recent Norwegian litigation involving EU vessels catching snow crab in the Loophole and around Svalbard with a license from the flag State, but without a Norwegian License.

Tid og sted: 17. jan. 2018 17:1519:15, Kjerka, Domus Media west wing 2nd Floor

This seminar discusses the multiple legal issues raised by the recent Norwegian litigation involving EU vessels catching snow crab in the Loophole and around Svalbard with a license from the flag State, but without a Norwegian License.

Tid og sted: 17. jan. 2018 17:0019:00, Kjerka, Domus Media west wing 2nd Floor

This seminar discusses the multiple legal issues raised by the recent Norwegian litigation involving EU vessels catching snow crab in the Loophole and around Svalbard with a license from the flag State, but without a Norwegian license.

Chair: professor Ola Mestad, Head of Department at Scandinavian Institute of Maritime Law

Bildet kan inneholde: ansikt, hår, øyenbryn, hud, hake.
Tid og sted: 16. jan. 2018 14:1517:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur. Hilde K. Ellingsen ved Nordisk Institutt for sjørett, senter for Europarett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d : Standing to Enforce European Union Law before National Courts. EU Law Requirements on the Legal Standing of Individuals  

Tid og sted: 16. jan. 2018 12:1513:00, Gamle festsal, 1 etg Urbygningen

Cand. jur Hilde K. Ellingsen ved Nordisk institutt for sjørett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «A critical analysis of the key differences between the treatment of EU law in the national legal systems of Member States, as compared to the treatment of EEA law in the domestic legal systems of EFTA countries»

Tid og sted: 12. jan. 2018 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Innleder: professor Ole Kristian Fauchald

Tema:  en kort innledning om tingrettens dom i klimasaken, med fokus på det som innlederen finner særlig interessant.

Deretter åpnes det opp for en diskusjon rundt bordet.

Tid og sted: 9. jan. 2018 15:0018:30, Gamle festsal, Domus Academica

Domfellelsen av norske utøvere i den senere tid har ført til sterke og splittede reaksjoner. Vi spør: Har idrettens regelverk et fornuftig innhold? Er idrettens rettspleie betryggende? Et bredt sammensatt panel av innledere belyser disse og flere spørsmål.

Presentasjonene fra seminaret

Tid og sted: 13. des. 2017 12:1513:00, Petroleums- og energirettens møterom, DM øst 1. etasje

Innledning ved stipendiat Guri Kristin Hjallen Eriksen, Institutt for offentlig rett.

Temaet er fiskerirettslig, og vil være en av faglunsjene i rekken av høstens tidligere faglunsjer om fiskeri.

Tid og sted: 12. des. 2017 12:1513:00, Kjerka, Domus Media

Innledning ved Andreas Østhagen, FNI

Tid og sted: 9. des. 2017 14:0016:30, Juridisk bibliotek

On the occasion of the Nobel Peace Price for 2017 being awarded to the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), we are showing the film "The Arrow of Time" with Mikhail Gorbatsjov among others. The film is a warning against a new nuclear arms race.

Tid og sted: 6. des. 2017 18:0019:30, Lødrups kjeller, Domus Media

Førstelektor Stian Øby Johansen ved Universitetet i Oslo innleder om internasjonale organisasjoners menneskerettsansvar.

Tid og sted: 1. des. 2017 12:0013:00, Petroleums- og energirettens møterom, Domus Media 1. etasje

Introduction by Professor Geir Stenseth

Tid og sted: 29. nov. 2017 17:0019:00, Professorboligen

Professorene Finn Arnesen og Tarjei Bekkedal drøfter utslag retten til fri bevegelighet etter EØS-avtalen har for nasjonal regulering av maritime tjenester.

Tid og sted: 29. nov. 2017 12:0013:30, Domus Bibliotheca, meeting room 325

Support for research projects - strategy for proposals and external possibilities. 

Tid og sted: 24. nov. 2017 12:0013:00, Petroleums- og energirettens møterom, Domus Media 1. etasje

Ulvedebattene i Sverige og Norge - et juridisk perspektiv.

Innledning ved professor Jan Darpö, Uppsala Universitet

Tid og sted: 24. nov. 2017 10:1511:30, Domus Media, østfløy, 1. etasje Petroleums- og energirettens møterom

Friðrik Árni Friðriksson Hirst, Stefán Már Stefánsson og Ragnheiður Snorradóttir presenterer prosjektet.

Juridiske problemer angående havner og havneområder, samt problemstillinger vedrørende virksomheder som normalt drives der

Tid og sted: 21. nov. 2017 17:0019:00, Petroleums- og energirettens møterom, Domus Media østfløy, 1. etasje

Innledning ved professor og studiedekan Erling Hjelmeng

Leterefusjonsordningen har til hensikt å fremme leting etter nye petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel. Ordningen innebærer at oljeselskaper som går med underskudd som følge av letekostnader kan få utbetalt skatteverdien av letekostnadene med en gang i stedet for å fremføre underskuddet. Miljøorganisasjonen Bellona har sendt en klage til EFTAs overvåkningsorgan (ESA), hvor de hevder at ordningen innebærer statsstøtte i strid med EØS-avtalen. ESA har nå innledet granskning av saken. Professor Erling Hjelmeng gir en nærmere gjennomgang av statsstøtteregler med henblikk på å diskutere om leterefusjonsordningen kan være i strid med EØS-avtalen.

Tid og sted: 21. nov. 2017 12:3018:15, The Hague University of Applied Sciences

Up-to-date analysis of the reach of free movement within the EU Internal Market and what constitutes a restriction.

Tid og sted: 20. nov. 2017 17:15, Norges Rederiforbund,

Seminaret vil ta for seg certepartispørsmål, internasjonale rettsmidler og forsikringsdekning knyttet til langvarige tilbakeholdelser fra fremmede statsmyndigheter.

Tid og sted: 17. nov. 2017 12:0013:00, Domus media, Lødrups kjeller

Betydningen for kommunens arealplanlegging og for berørte grunneiere.

Innledning ved professor emeritus Hans Christian Bugge

Tid og sted: 10. nov. 2017 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Se vår engelskspråklige arrangementsomtale

Innledning ved Allan Ingelson. Associate Professor, University of Calgary & Executive Director, Canadian Institute of Resources Law

Tid og sted: 10. nov. 2017 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus Media

Presentation by Allan Ingelson, Associate Professor, University of Calgary & Executive Director, Canadian Institute of Resources Law

Tid og sted: 8. nov. 2017 15:0016:30, Domus Media, Kjerka

For decades, the Northern Sea Route has been one of the most contentious legal and political issues in U.S.—Soviet/Russian Arctic relations. These issues are becoming more acute as the ice is decreasing and the route is becoming more accessible. William E. Butler, John Edward Fowler Distinguished Professor of Law, will reflect on issues related to the current legal regime. 

Tid og sted: 7. nov. 2017 12:0013:00, Petroleums- og energirettens møterom, DM østfløy, 1. etasje

Innledning ved Halfdan Mellbye, partner i Steenstrup Stordrange.

Dette belyses med utgangspunkt i den nye generelle reguleringen i produksjonsområdeforskriften, tildeling av lokalitetstillatelser og kontroll med utslipp i den forbindelse og reglene om lusekontroll.