Arrangement - Side 3

Tid og sted: 7. mars 2018 17:15 - 19:00, Domus Media, 2. etasje, Viggo Hagstrøms sal /"Kjerka"

Innledere er advokat Norman Hansen Meyer, advokatfirmaet Selmer og advokat Anders Evje, Nordisk Skibsrederforening

Tid og sted: 2. mars 2018 12:00 - 13:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Innledning ved advokat Knut Helge Hurum

Professor emerita Kirsti Strøm Bull vil kommentere Hurums innledning

Tid og sted: 27. feb. 2018 12:00 - 13:00, Petroleums- og energirettens møterom, DM østfløy, 1. etasje

Vitenskapelig assistent Gro Grytli Mostuen presenterer sin mastergradsavhandling 

Tid og sted: 19. feb. 2018 - 20. feb. 2018, University of Cape Town

From 19 - 20 February 2018, the University of Cape Town will arrange the seminar The law of electricity market design.

The course is in collaboration with the Scandinavian Institute of Maritime Law.

Course brochure (pdf)

Tid og sted: 19. feb. 2018 - 20. feb. 2018, Cape Town

19-20 FEBRUARY 2018 The University of Cape Town, South Africa and the University of Oslo, Norway, are pleased to present a two-day training course.

Tid og sted: 16. feb. 2018 12:00 - 13:00, Lødrups kjeller, Domus Media

Innledning ved advokat Rasmus Asbjørnsen

Tid og sted: 9. feb. 2018 11:00 - 14:30, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2. etasje
Tid og sted: 9. feb. 2018 11:00 - 14:30, Lødrups kjeller, Domus Media

Knut Kroepelien om kvotesystemet og dets rolle innenfor EUs klimapolitikk, samt betraktninger om klimakvotesystemet basert på egne erfaringer og tanker, ved Stig Schjølset og Dag Erlend Henriksen

Tid og sted: 6. feb. 2018 17:15 - 19:00, Viggo Hagstrøms sal ("Kjerka"), Domus Media, 2. etasje vesttfløy

Foredragsholdere: professor Tarjei Bekkedal, Senter for europarett og professor Henrik Bjørnebye, avdelingsleder ved Avdeling for petroleums- og energirett, Nordisk institutt for sjørett

I begynnelsen av februar skal Stortinget behandle spørsmålet om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs tredje energimarkedspakke og nødvendige endringer i norsk energilovgivning.

Tid og sted: 6. feb. 2018 17:15 - 19:00, Domus media vestfløy, 2. etasje, Viggo Hagstrøms sal ("Kjerka")

Ved professor Tarjei Bekkedal og professor Henrik Bjørnebye

Tid og sted: 6. feb. 2018 12:15 - 13:00, "Kjerka", Domus Media, vestfløy 2. etasje

Oversikt over pågående eksternfinansierte energirettsprosjekter ved førsteamanuensis Catherine Banet, avdeling for petroleums- og energirett

Tid og sted: 2. feb. 2018 12:00 - 13:00, Lødrups Kjeller, Domus Media

Ekstern finansiering. Hvilke muligheter finnes, hvordan fungerer forskerstøtten og hvordan få til godt samarbeid mellom forsker og forskerstøtte?

Tid og sted: 29. jan. 2018 15:00, Stallen, Professorboligen
Tid og sted: 26. jan. 2018 12:00 - 13:00, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2. etasje

by Robert Beckmann, National University of Singapore 

Tid og sted: 23. jan. 2018 12:15 - 13:00, Meeting room Petroleum and Energy Law Department, Domus Media East Wing, 1st Floor

Introduction by Professor Tor-Geir Myhrer, Politihøgskolen.

Please note: The presentation will be held in Norwegian

Polisiær virksomhet i Nordishavet - (Rettslige) muligheter og ansvar

Tid og sted: 22. jan. 2018 - 23. jan. 2018, den Haag

Keep yourself updated with the latest EU energy law developments, deepen your knowledge and exchange experience with European colleagues

Tid og sted: 19. jan. 2018 11:00 - 14:00, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2.etasje

Styringsteoretiske perspektiver ved Martin Lund-Iversen

Prosjektpresentasjon ved Lena Schøning

Tid og sted: 19. jan. 2018 11:00 - 14:00, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2.etasje

HUSK påmelding innen onsdag 17. kl 12:00

Styringsteoretiske perspektiver ved Martin Lund-Iversen

Prosjektpresentasjon ved Lena Schøning

Tid og sted: 17. jan. 2018 17:15 - 19:15, Kjerka, Domus Media west wing 2nd Floor

This seminar discusses the multiple legal issues raised by the recent Norwegian litigation involving EU vessels catching snow crab in the Loophole and around Svalbard with a license from the flag State, but without a Norwegian License.

Tid og sted: 17. jan. 2018 17:15 - 19:15, Kjerka, Domus Media west wing 2nd Floor

This seminar discusses the multiple legal issues raised by the recent Norwegian litigation involving EU vessels catching snow crab in the Loophole and around Svalbard with a license from the flag State, but without a Norwegian License.

Tid og sted: 17. jan. 2018 17:00 - 19:00, Kjerka, Domus Media west wing 2nd Floor

This seminar discusses the multiple legal issues raised by the recent Norwegian litigation involving EU vessels catching snow crab in the Loophole and around Svalbard with a license from the flag State, but without a Norwegian license.

Chair: professor Ola Mestad, Head of Department at Scandinavian Institute of Maritime Law

Tid og sted: 16. jan. 2018 14:15 - 17:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur. Hilde K. Ellingsen ved Nordisk Institutt for sjørett, senter for Europarett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d : Standing to Enforce European Union Law before National Courts. EU Law Requirements on the Legal Standing of Individuals  

Tid og sted: 16. jan. 2018 12:15 - 13:00, Gamle festsal, 1 etg Urbygningen

Cand. jur Hilde K. Ellingsen ved Nordisk institutt for sjørett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «A critical analysis of the key differences between the treatment of EU law in the national legal systems of Member States, as compared to the treatment of EEA law in the domestic legal systems of EFTA countries»

Tid og sted: 12. jan. 2018 12:00 - 13:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Innleder: professor Ole Kristian Fauchald

Tema:  en kort innledning om tingrettens dom i klimasaken, med fokus på det som innlederen finner særlig interessant.

Deretter åpnes det opp for en diskusjon rundt bordet.

Tid og sted: 9. jan. 2018 15:00 - 18:30, Gamle festsal, Domus Academica

Domfellelsen av norske utøvere i den senere tid har ført til sterke og splittede reaksjoner. Vi spør: Har idrettens regelverk et fornuftig innhold? Er idrettens rettspleie betryggende? Et bredt sammensatt panel av innledere belyser disse og flere spørsmål.

Presentasjonene fra seminaret