Arrangement - Side 2

Image may contain: outer space, space station, satellite, astronomical object, space.
Tid og sted: 5. mai 2021 14:0015:30, Link to digital meeting room below

This webinar will address international law and governance challenges related to the security of global common spaces.

The focus will be on militarization of outer space and cooperation and rivalry in the Arctic. 

There will be time for questions and discussion after the presentations.

Tid og sted: 4. mai 2021 12:1513:00, Zoom-lenke nedenfor

Vitenskapelig assistent Daniel Hagen presenterer temaet for sin mastergradsavhandling 

Tid og sted: 30. apr. 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett Audun Nagelhus innleder om temaet for sin mastergradsavhandling

Image may contain: Cloud, Sky, Slope, Electricity, Overhead power line.
Tid og sted: 28. apr. 2021 16:0019:00, Zoom, link will be sent to registered attendees

Legal pathways towards climate neutrality and low carbon energy systems:  Norwegian perspectives

Tid og sted: 23. apr. 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Vitenskapelig assistent Vegard Vaboen presenterer temaet for sin avhandling.

Tid og sted: 23. apr. 2021 12:0013:00, Zoom

Oslo Senter for Kommersiell Rett, Arena for forbrukerrett arrangerer Forbrukerrettsfredag ca. en gang i måneden. Vi møtes til en times faglunsj om aktuelle forbrukerrettslige temaer. Inntil videre avholdes arrangementene digitalt på zoom. 

Tid og sted: 20. apr. 2021 17:1519:00, Zoom-lenke nedenfor

Tonje C. Osmundsen, statsviter med doktorgrad i organisasjonsforskning fra NTNU, som har ledet og deltatt i en rekke forskningsprosjekter på akvakultur, og Jon Arne Grøttum, PhD i akvakultur fra NTNU og direktør for havbruk i Sjømat Norge, som vil dele praktiske erfaringer fra mange år i bransjen. Vitenskapelige assistenter Sigrd Østvik og Oskar Vegheim vil også presentere temaene for sine mastergradsavhandlinger

Tid og sted: 20. apr. 2021 12:1513:00, Zoom-lenke nedenfor

Doktorgradsstipendiat Charlotte Hafstad Widerberg forteller om temaet for avhandlingen sin, samfunnssikkerhet og investeringer i (COINS)-prosjektet Consequences of Investments for National Security

Tid og sted: 16. apr. 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Presented by Michael Mehling and Harro van Asselt 

Tid og sted: 13. apr. 2021 12:1513:00, Zoom-lenke nedenfor

Vitenskapelig assistent Karoline Aarvold presenterer temaet for sin mastergradsavhandling 

Tid og sted: 9. apr. 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Christian Prip, senior Policy Analyst ved Fridtjof Nansens institutt, innleder om om de pågående forhandlingene om en traktat under Havrettskonvensjonen om beskyttelse av biodiversitet i havområder utenfor nasjonal jurisdiksjon (BBNJ Agreement).

Tid og sted: 7. apr. 2021 18:0019:30, Link to digital meeting room below

This webinar is focused on the article (see link below) which addresses possible solutions that secure good governance and low political tension for the international seabed of the Arctic Ocean

Tid og sted: 26. mars 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Katinka Kristine Holtsmark, postdoktor ved økonomisk institutt, innleder.

Tid og sted: 25. mars 2021 16:0018:00, Zoom

Oslo Senter for Kommersiell Rett (OSKR) ved Juridisk Fakultet UiO, arena for voldgift og tvisteløsning, arrangerer en paneldebatt om dette stadig mer praktiske temaet.

Tid og sted: 23. mars 2021 12:1513:00, Zoom-lenke nedenfor

Vitenskapelig assistent Louise Billie Grønneberg-Fensbekk presenterer temaet for sin avhandling.

Tid og sted: 19. mars 2021 12:0013:00, zoom-lenke nedenfor

Vitenskapelig assistent Louise Billie Grønneberg-Fensbekk innleder om temaet for sin mastergradsavhandling

 

Bildet kan inneholde: panne, smil, visjon omsorg, halsbånd, briller.
Tid og sted: 17. mars 2021 12:0013:00, Zoom/https://uio.zoom.us/j/63629664609

Velkommen til formuerettsseminar ved professor Lasse Simonsen.

Tid og sted: 16. mars 2021 17:1519:00, Zoom-lenke nedenfor

Professor Ole Kristian Fauchald innleder

Advokat Grunde Bruland holde en forberedt kommentar etter Ole Kristians innlegg.

Tid og sted: 16. mars 2021 12:1513:00, Zoom-lenke nedenfor

Vitenskapelig assistent Alexander Sæthern presenterer temaet for sin mastergradsavhandling 

Tid og sted: 12. mars 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Innledning ved professor Erik Røsæg.

Tid og sted: 12. mars 2021 12:0013:00, Zoom

Innledning ved Frode Elton Haug og Morten Grandal, Advokatfirma Grandal Haug. Arena for forbrukerrett arrangerer Forbrukerrettsfredag ca. en gang i måneden. Vi møtes til en times faglunsj om aktuelle forbrukerrettslige temaer. Inntil videre holdes arrangementene digitalt på zoom.

Tid og sted: 9. mars 2021 12:1513:00, Zoom-lenke nedenfor

Vitenskapelig assistent Gullik-André Fjordbo presenterer temaet for sin mastergradsavhandling 

Tid og sted: 5. mars 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Innledning ved Nikolai Winge, saksbehandler hos Sivilombudsmannen.  

Tid og sted: 2. mars 2021 12:1513:00, Zoom-lenke nedenfor

Temaet presenteres av Tina Soliman Hunter

Bildet kan inneholde: klær, panne, hår, kinn, hode.
Tid og sted: 2. mars 2021 12:0013:00, Zoom

Vitenskapelig assistent Gunnhild Frette Berg presenterer problemstillingen i masteroppgaven sin.