Arrangement - Side 3

Tid og sted: 26. feb. 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Vitenskapelig assistent Oskar Vegheim presenterer temaet for sin avhandling: Avtaler om samdrift og samlokalisering i oppdrettsnæringen; samspillet mellom offentligrettslig reguleringslovgivning og privatrettslige kontraktsvilkår.

Tid og sted: 23. feb. 2021 12:1513:00, Zoom-lenke nedenfor

Doktorgradsstipendiat Heidi Sydnes Egeland presenterer temaet for avhandlingen sin, som har arbeidstittelen "Incentivising or impeding carbon capture, utilisation and storage technologies in Europe – the application of climate mitigation legal frameworks to carbon capture technologies for emission reduction purposes"

Tid og sted: 19. feb. 2021 12:0013:00, zoom-lenke nedenfor

Åmund T. Lunde, administrerende direktør i Oslo Pensjonsforsikring AS innleder

Tid og sted: 19. feb. 2021 12:0013:00, Zoom

Oslo Senter for Kommersiell Rett, Arena for forbrukerrett arrangerer Forbrukerrettsfredag ca. en gang i måneden. Vi møtes til en times faglunsj om aktuelle forbrukerrettslige temaer. Inntil videre avholdes arrangementene digitalt på zoom.

Tid og sted: 18. feb. 2021 13:0016:00, Zoom-lenke nedenfor

med førsteamanuensis Stian Øby Johansen

Omslag på boka
Tid og sted: 17. feb. 2021 14:0015:30, Digital link and code: please register

Comment on Stian Øby Johansen's work by Professor Geir Ulfstein (PluriCourts, Law Faculty, UiO)  and Professor Niels Blokker (Leiden University)  

The book launch is an open event, please register  to receive the zoom link

Tid og sted: 17. feb. 2021 12:0013:00, Zoom

Velkommen til formuerettsseminar ved professor Marte Kjørven, fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Tid og sted: 12. feb. 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Vitenskapelig assistent Sigrid R. Østvik innleder om temaet for sin masteravhandling.

Tid og sted: 5. feb. 2021 12:0013:00, zoom-lenke nedenfor

Bør “ecocide” - betydelig ødeleggelse av naturen og økosystemer - bli en ny internasjonal forbrytelse?

Den internasjonale straffedomstolen straffeforfølger enkeltindivider for internasjonale forbrytelser som krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. Det har vært diskutert lenge om også grov miljøødeleggelse kan eller bør falle under domstolens jurisdiksjon.

Professor Christina Voigt innleder.

Last ned Christinas presentasjon her

Tid og sted: 2. feb. 2021 12:1513:00, https://uio.zoom.us/j/64584920540 Passcode: 320033

Professor Knut Kaasen kommenterer den praktiske betydningen av HAB-dommen

Tid og sted: 29. jan. 2021 12:0013:00, https://uio.zoom.us/j/65159151890

Innleder: Jukka Mähönen, 

Tid og sted: 29. jan. 2021 12:0013:00, Zoom

Oslo Senter for Kommersiell Rett, Arena for forbrukerrett arrangerer Forbrukerrettsfredag ca. en gang i måneden. Vi møtes til en times faglunsj om aktuelle forbrukerrettslige temaer. Inntil videre avholdes arrangementene digitalt på zoom. 

Image may contain: outer space, space station, satellite, astronomical object, space.
Tid og sted: 27. jan. 2021 14:0015:30, Click for Zoom-meeting

Presentation by Johann Ruben Leiss, Associate Professor, Høgskolen i Innlandet, Lillehammer. Comment by Tobias Mahler , Professor, University of Oslo.

Please SIGN UP by 26 January and receive Leiss' paper upfront 

Tid og sted: 26. jan. 2021 12:1513:00, https://uio.zoom.us/j/64584920540 Passcode: 320033

Instituttleder Ola Mestad greier ut om instruksjonsrett for finansministeren og Stortinget

Tid: 25. jan. 2021 12:0013:30

Etter to seminarer om UNCITRALs arbeid med et nytt regelverk for forenklet voldgift, organiserer vi nå et webinar sammen med New York University Center for Transnational Litigation, Arbitration, and Commercial Law.

Tid: 21. jan. 2021 12:0013:30

Etter to seminarer om UNCITRALs arbeid med et nytt regelverk for forenklet voldgift, organiserer vi nå et webinar sammen med New York University Center for Transnational Litigation, Arbitration, and Commercial Law.

Bildet kan inneholde: briller, hake, eldre, rynke.
Tid og sted: 20. jan. 2021 12:0013:00, Zoom

Velkommen til formuerettsseminar ved professor Ernst Nordtveit, fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Tid og sted: 19. jan. 2021 12:1513:00, https://uio.zoom.us/j/64584920540 Passcode: 320033

Lars Rosenberg Overby presenterer temaet for sitt PhD-prosjekt, som blir til under vår nordiske sjørettsparaply.

Tid og sted: 15. jan. 2021 12:0013:00, https://uio.zoom.us/j/65159151890

Vitenskapelig assistent Audun Nagelhus innleder om temaet for sin mastergradsavhandling

Tid og sted: 12. jan. 2021 12:1513:00, https://uio.zoom.us/j/64584920540 Passcode: 320033

Vitenskapelig assistent Fredrik Tonholt presenterer temaet for sin avhandling.

Bildet kan inneholde: tekst, linje, parallell, maskin, ingeniørfag.
Tid og sted: 8. jan. 2021 12:0013:00, https://uio.zoom.us/j/65159151890

Nicolas de Sadeleer, presenterer den nye utgaven av boka si om miljøprinsipper.  Vi zoomer denne lunsjen i vårt faste møterom: https://uio.zoom.us/j/65159151890

Bildet kan inneholde: klær, briller, briller, visjon omsorg, leppe.
Tid og sted: 8. jan. 2021 12:0013:00, Zoom

Oslo Senter for Kommersiell Rett, Arena for forbrukerrett sparker i gang "Forbrukerrettsfredag". Ca. en fredag hver måned inviterer vi til faglunsj om aktuelle forbrukerrettslige temaer. Inntil videre avholdes arrangementene digitalt på zoom. Det er gratis å delta og alle er velkomne.

Tid og sted: 15. des. 2020 12:1513:00, https://uio.zoom.us/j/64584920540 Passcode: 320033

Vitenskapelig assistent Eirin Tinnesand presenterer temaet for sin avhandling.

Tid og sted: 11. des. 2020 12:3014:00, Se zoom-lenke

Innledere: Ole Kr Fauchald, Geir Stenseth og Henrik Bjørnebye

Bildet kan inneholde: bygning, rom, interiørdesign, ballsal, arkitektur.
Tid og sted: 10. des. 2020 15:0017:30, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gt. 47, Oslo / Digitalt via Zoom

I HR-2017-33-A (Forusstranda-dommen) tok Høyesterett blant annet stilling til den ulovfestede læren om selvstendig rettsvernshevd. I etterkant av dommen har det oppstått flere synspunkter i teorien om hva som er den rettslige statusen for regelen.