Arrangement - Side 4

Tid og sted: 8. des. 2020 12:1513:00, https://uio.zoom.us/j/64584920540 Passcode: 320033

Vitenskapelig assistent Vegard Vaboen presenterer temaet for sin avhandling.

Tid og sted: 4. des. 2020 12:0013:00, https://uio.zoom.us/j/65159151890

Innleder: Mads Greaker, Oslo Met

Tid og sted: 1. des. 2020 12:1513:00, https://uio.zoom.us/j/64584920540 Passcode: 320033

Vitenskapelig assistent Sophia Alexis Dyrby presenterer temaet for sin avhandling.

Tid og sted: 27. nov. 2020 12:0013:00, https://uio.zoom.us/j/65159151890

Fagdirektør NIM, Norges institusjon for menneskerettigheter Jenny Sandvig innleder

Tid og sted: 24. nov. 2020 17:3019:00, Webinar-lenke https://uio.zoom.us/j/63517697543

Vi inviterer til Havbruksrettsklubb-webinar 24. november 2020

kl. 17:30 -19:00

Vi zoomer denne klubben, du finner lenke nedenfor. 

Advokatfullmektig Markus A.B. Laurantzon og professor Finn Arnesen  innleder.

Innleggene er basert på deres kapittel i boken "Sjømatnæringen og Europa", som publiseres 9. november 2020, og på Laurantzons masteravhandling.

Instituttleder Ola Mestad er ordstyrer.

Velkommen!

Bildet kan inneholde: vindturbin, vindmølle, vind farm, himmel, vann.
Tid og sted: 24. nov. 2020 15:0016:30, https://uio.zoom.us/j/66796796784

Nordisk institutt for sjørett og Norsk forening for energirett har gleden av å invitere til digitalt fagmøte/energijuridisk klubb

Seniorrådgiverne Gro Caroline Sjølie og Håvard Hamnaberg (Olje- og energidepartementet) innleder med å gi en innføring i konsesjonssystemet i havenergilova og havenergiforskrifta. Dernest vil advokat og partner Håkon Sandbekk (Advokatfirmaet Selmer) gå nærmere inn på spørsmål om markedstilgang og nettilknytning for havvindinstallasjoner før advokat Anne Ulset (Equinor) diskuterer prosjektfinansiering og utbyggingskontrakter. Førsteamanuensis Catherine Banet (Nordisk institutt for sjørett, UiO) vurderer behovet for planlegging og samordning offshore samt EUs strategi for fornybar energi til havs.

Avslutningsvis åpner vi for spørsmål og diskusjon i plenum.

Tid og sted: 24. nov. 2020 12:1513:00, https://uio.zoom.us/j/64584920540 Passcode: 320033

Vitenskapelig assistent Sigrid Østvik presenterer temaet for sin avhandling.

Tid og sted: 20. nov. 2020 12:0013:30, https://uio.zoom.us/j/65159151890

Prof. emeritus Hans Chr. Bugge  vil innlede om naturvernets tidlige fase i Norge og vise utsnitt av et program i NRK, der naturvernspolitikk ble diskutert på TV nærmest for aller første gang. 

I debatten deltar blant annet daværende statsminister Per Borten og industriminister Sverre Walter Rostoft, generaldirektør i NVE Vidkunn Hveding, cand. jur. Jørgen Bjelke, cand. jur. Pål W. Lorentzen og vitenskapelig assistent Hans Christian Bugge

Brann i containerskip, Arabiahavet Brannen om bord på Mærsk Honam oppsto tirsdag ettermiddag, rundt klokken 16.20 norsk tid. Containerskipet lå da rundt 1650 kilometer sørøst for Oman i det arabiske hav(dansk TV 2)
Tid og sted: 18. nov. 2020 15:3019:00, Rådhusgaten 25, 0158 Oslo

Seminaret er avlyst pga korona-pandemien

Bildet kan inneholde: person, ansikt, panne, hode, hake.
Tid og sted: 18. nov. 2020 12:0013:00, Zoom

Velkommen til faglunsj onsdag 18. november klokken 12. Her vil professor ved Universitet i Bergen og partner i Schjødt, Erik Monsen, holde et innlegg om temaet «Vinningsavståelseskrav ved overtredelse av lojalitetsplikter».

Tid og sted: 17. nov. 2020 12:1513:00, https://uio.zoom.us/j/64584920540

Vitenskapelig assistent Anders Rønningen presenterer temaet for sin avhandling.

Tid og sted: 13. nov. 2020 12:0013:00, https://uio.zoom.us/j/63601036304

Tidligere studentstipendiat ved Stortinget Anne Lodding Gabrielsen innleder.

Vi zoomer denne lunsjen i vårt digitale møterom.

Anne Brit Fjermedal fra Fiskeridirektoratet stiller med en kort forberedt kommentar på møtet om vannrammedirektivet og fiskeoppdrett.

Ordstyrer: førsteamanuensis Katrine Broch Hauge

Tid og sted: 6. nov. 2020 12:0013:00, Zoom-møterommet er det samme hver uke: https://uio.zoom.us/j/63601036304

Vitenskapelig assistent Marcus Vardeberg Wannerstedt innleder om temaet for sin mastergradsavhandling. Vi zoomer denne lunsjen i vårt digitale møterom - samme lenke hver uke. 

Bildet kan inneholde: ansikt, hår, hake, hode, panne.
Tid og sted: 4. nov. 2020 12:0013:00, Zoom

Velkommen til formuerettsseminar ved førsteamanuensis Henrik Skar fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Tid og sted: 3. nov. 2020 12:1513:00, Vi zoomer denne lunsjen

Vitenskapelig assistent Nina Egeland presenterer temaet for sin mastergradsavhandling.

 

Tid og sted: 30. okt. 2020 11:0012:00, Vi zoomer denne lunsjen

Ignacio Herrera Anchustegui, Universitetet i Bergen innleder

Vi Zoomer denne lunsjen i vårt digitale møterom 

Tid og sted: 27. okt. 2020 12:1513:00, Vi zoomer denne lunsjen

Gjennomføring av håndhevingsdirektivet (2014/67) i norsk rett.

Vitenskapelig assistent Åse Rustad Kvisberg presenterer temaet for sin mastergradsavhandling.

Tid og sted: 20. okt. 2020 12:1513:00, Domus Media vestfløy, 2. et. Kjerka

Vitenskapelig assistent Oskar Vegheim presenterer temaet for sin mastergradsavhandling.

Tid og sted: 16. okt. 2020 12:0013:00, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2. etasje

Professor Ola Mestad inneleder om det offentliges eierskap til naturressurser, inkl. indirekte via statsforetak.

Tid og sted: 15. okt. 2020 09:0010:00, Kjerka, DMV

Torsdag 15. oktober 2020 kl. 9.00-10.00 organiserer vi et seminar om UNCITRALs arbeid med et nytt regelverk for forenklet voldgift.   Temaet for seminaret er et konkret spørsmål som Arbeidsgruppen ikke kunne enes om ved siste sesjon: tidspunktet for forberedende møte.

Bildet kan inneholde: penger, seddel, penger, valuta, papir.
Tid og sted: 14. okt. 2020 09:0012:00, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gt. 47, Oslo / Digitalt via Zoom

Halvdagsseminar, der UiO i samarbeid med Konkursrådet gir en oppdatering om aktuell insolvensrett.

Grunnet Covid-19 er det adgangsbegrensning i Gamle Festsal og derfor et begrenset antall plasser. Det blir også mulighet for å delta digitalt. Påmelding i skjema nedenfor innen 12. oktober! 

Tid og sted: 9. okt. 2020 12:0014:00, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2. etasje, hvis mulig - Vi zoomer denne lunsjen, lenke til møterom sendes til naturressursgruppen på epost

Hannah Cecilie Brænden kl. 12-13: Mastergradsavhandling om klimaendringenes betydning for retten til liv og helse og om Parisavtalen påvirker enneskerettighetene.

Hans Morten Haugen kl. 13-14: Forvaltningsrettslige feil i behandlingen av klimarelevante saker, om f eks flyplasser og oljeutvinning eller -leting 

 

Tid: 2. okt. 2020 11:0015:00
Tid og sted: 25. sep. 2020 12:0013:00, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2. etasje

Professor Emerita Kirsti Strøm Bull innleder