Arrangement - Side 10

Tid og sted: 24. mai 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Vitenskapelig assistent Elling Vincent Disen Succarat innleder

Tid og sted: 21. mai 2019 17:3019:00, Kjerka, 2. etg, Domus Media, Karl Johansgt. 47 (inngang fra vestfløyen)

Vi inviterer til en ny havbruksrettsklubb med tittel: Kan kommunen styre miljøpåverknader frå akvakulturnæringa:?

Power line electricity (Photo: Pixabay)
Tid og sted: 21. mai 2019 13:3016:00, Doms Media West wing, Viggo Hagstrøms sal "Kjerka"

Registration (free) by deadline 16 May 2019

Seminar Series on Energy Market Design

The Scandinavian Institute of Maritime Law, Department of Petroleum and Energy Law, UiO, in cooperation with Energy Norway and Oslo Centre for Research on Environmentally friendly Energy (CREE), invites you to a new event in our seminar series on Energy Market Design. With two distinguished speakers, Prof. Leigh Hancher and Matthew Levitt, both from Baker Botts (Belgium), we will discuss the most recent developments in terms of case law, Commission’s practice and new legislative acts with influence on the shaping of energy market design in the EU. 

Tid og sted: 10. mai 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Åpen lunsj, hvor vi tar utgangspunkt i årsrapporten for 2018 og diskuterer gruppens aktiviteter fremover.

 

Tid og sted: 6. mai 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Førsteamanuensis Leiv Bjarte Mjøs fra Høgskolen på Vestlandet legger frem komparative arbeider om teigbaserte og matrikkelnummerbaserte systemer. Forskjellige typer sammenheng mellom registre og virkeligheten.

 

Tid og sted: 3. mai 2019 12:0013:00, Domus Media west wing, Lødrups kjeller

Introduction by Professor Christina Voigt 

Tid og sted: 3. mai 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

 

Professor Christina Voigt innleder

 

Tid og sted: 26. apr. 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Professor emeritus Hans Chr. Bugge innleder

Tid og sted: 24. apr. 2019 17:1519:00, Viggo Hagstrøms sal ("Kjerka"), Domus Media, 2. etasje

Innledere:

Professor Geir Ulfstein og advokat Hallvard Østgård

Tid og sted: 12. apr. 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Vitenskapelig assistent Iselin Kaus innleder

Tid og sted: 5. apr. 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Trude Myklebust innleder om NOU 2018: 17 Klimarisiko og norsk økonomi – arbeid og abefalinger

Innledningen etterfølges av noen refleksjoner ved Ivar Alvik

 

Tid og sted: 4. apr. 2019 12:0017:00, Domus Media West Wing, 2nd Floor, venue: "Kjerka", Viggo Hagstrøms sal, Karl Johans gt. 47, Oslo

Seminar on Electricity Market Design 4 April 2019 

Program The seminar is free of charge, but registration is mandatory.

Registration deadline 29 March 2019 

Tid og sted: 2. apr. 2019 12:1513:00, Viggo Hagstrøms sal (Kjerka), Domus Media

Avdelingsdirektør Terje Wahl, Norsk Romsenter orienterer om internasjonal og norsk romfart.

Trine-Lise Wilhelmsen og Alla Pozdnakova orientrerer om Ekspertutvalget for å utarbeide ny lov om romfart, herunder problemstillinger, kompetanse og status. 

 

Tid og sted: 1. apr. 2019 12:0013:30, Domus Media, Lødrups kjeller

We welcome all to this lunch seminar regarding the legal processes between the Western Sahara liberation movement POLISARIO and the EU. 

Please register before March 24th

Speaker is Manuel Devers, the legal counsel of the POLISARIO Front before the Court of Justice of the European Union (CJEU).

Tid og sted: 29. mars 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller
Tid og sted: 27. mars 2019 13:0019:00, Professorboligen, Universitetshagen, Karl Johansgt. 47.

Nordisk institutt for sjørett inviterer til et halvdagsseminar med tittelen "Havbruk og havinstallasjoner".

Tid og sted: 22. mars 2019 12:0013:30, Domus Media østfløy, 1. etasje, møterom petroleums- og energirett

Innledning ved Ingrid Wang Andersen

Tid og sted: 15. mars 2019 12:0013:30, Domus Media west wing, Lødrups kjeller

Introduction by Professor Christina Voigt 

Tid og sted: 13. mars 2019 17:1519:00, Domus Media, Viggo Hagstrøms sal ("Kjerka")

Innleder: Direktør i Nordisk Skibsrederforening, advokat Steinar Nyrud

 

Tid og sted: 13. mars 2019 12:0013:30, Domus Bibliotheca, meeting room Eckhoffs hjørne

Book launch - Astrid Kjeldgaard-Pedersen, Associate Professor, University of Copenhagen

Tid og sted: 8. mars 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Vitenskapelig assistent Sondre Nilsen Rødevand presenterer sin mastergradsavhandling

Tid og sted: 8. mars 2019 10:0015:00, Domus media, Kjerka
Tid og sted: 7. mars 2019 18:00, Frokostkjelleren ("Gymnastikkbygningen")

8.november kolliderte fregatten KNM Helge Ingstad med tankskipet Sola TS og siden har ulykken preget nyhetsbildet. Denne kvelden går vi inn i temaet og ser på hvilke rettslige spørsmål som reises når ulykker som denne inntreffer.

Tid og sted: 1. mars 2019 12:0013:00, Domus Media vestfløy, Lødrups kjeller

Innledning ved vitenskapelig assistent Helge Aslaksen Ravna

Tid og sted: 26. feb. 2019 17:1519:00, Domus Media, meeting room Lødrups kjeller, ground floor

Introduction by Prof. Filippo Lorenzon, Faculty of Law, Dalian Maritime University (People Republic of China) and Campbell Johnston Clark Ltd, London.

Comments by Prof. Erik Røsæg, University of Oslo