Årlig symposium i EU/EØS-energirett

Nordisk institutt for sjørett, UiO:Energi og Energi Norge har i samarbeid gleden av å invitere til symposium i EU-EØS-energirett. Det bes om påmelding innen 24. mai.

Bildet kan inneholde: verden, blå, azure, organisme, gjøre.

© European Union, 2021 

 

EUs energiregelverk utvikles i raskt tempo i kjølvannet av gjennomføring av EU Green Deal og økt EU klimamål. Gjennom EØS-avtalen er Norge integrert i det europeiske energimarkedet, men samarbeidet settes også til prøve når EU-lovgivningen skal endres så raskt, nasjonale interesser forsvares og solidaritetsmekanismer aktiveres. Både høye energipriser og krigen i Ukraina påvirker direkte forsyningssikkerhet til EU og setter en ny ramme for energimarkedet i Europa, inkludert for Norge. Gjennom foredrag fra akademia, forvaltning og næringsliv, tar dette symposiet for seg noen sentrale EU/EØS-energirettslige spørsmål og aktuelle lovgivningsprosesser av særlig betydning for Norge.

Påmelding

Dette er et rent fysisk møte, med begrenset antall plasser.

Påmelding til symposium og lunsj via nettskjemaet innen 24.mai:

Påmelding

Program og nedlastbare presentasjoner fra foredragene

08.30-09.00 Dørene åpnes. Kaffe/te
09.00-09.10

Velkommen
Knut Kropelien  (administrerende direktør, Energi Norge), Vebjørn Bakken (direktør, UiO:Energi), Catherine Banet (leder, Avdeling for energi- og ressursrett, Nordisk Institutt for Sjørett, UiO)

09.10-09.30

The EU energy policy: recent initiatives and main priorities of the French presidency of the Council of the EU
S.E. Pierre-Mathieu Duhamel, Frankrikes ambassadør til Norge

09.30-09.45

Prioriterte EU-saker for norske fornybarenergiaktører
Knut Kroepelien, administrerende direktør, Energi Norge

Last ned presentasjonen fra foredraget: Prioriterte-eu-saker.pdf

09.45-10.20

Revidering av TEN-E forordningen
Henriette Nesheim, underdirektør, Olje- og Energidepartementet

Last ned presentasjonen fra foredraget: Revidering-av-ten-e-forordningen.pdf

10.20-10.40 Pause
10.40-11.10

The regulatory regime of UK- Norway interconnectors - selected legal issues
Silke Goldberg, partner, Herbert Smith Freehills

Last ned presentasjonen fra foredraget: the-regulatory-regime-of-UK.pdf

11.10-11.40

EUs forslag til karbontoll (CBAM) og konsekvenser for Norge
Jostein Røynesdal, Energy & Policy Analyst, Norsk Hydro

Last ned presentasjonen fra foredraget: CBAM-industriens-perspektiv.pdf

11.40-12.10

Strømpriskrise i Europa og forslag til omregulering av kraftmarkedet: et kryssperspektiv mellom økonomi og juss
Prof. Nils-Henrik M von der Fehr og Prof. Catherine Banet, Universitetet i Oslo.

Last ned presentasjonen fra foredraget: omregulering-av-kraftmarkedet.pdf

12.10-13.00 lunsj, med påmelding

Emneord: EØS-energirett, EU-energirett, det europeiske energimarkedet
Publisert 5. mai 2022 12:14 - Sist endret 7. juni 2022 12:09