Webinar: de juridiske rammevilkårene for vindkraft til havs

Nordisk institutt for sjørett og Norsk forening for energirett har gleden av å invitere til digitalt fagmøte/energijuridisk klubb.

Seniorrådgiverne Gro Caroline Sjølie og Håvard Hamnaberg (Olje- og energidepartementet) innleder med å gi en innføring i konsesjonssystemet i havenergilova og havenergiforskrifta. Dernest vil advokat og partner Håkon Sandbekk (Advokatfirmaet Selmer) gå nærmere inn på spørsmål om markedstilgang og nettilknytning for havvindinstallasjoner før advokat Anne Ulset (Equinor) diskuterer prosjektfinansiering og utbyggingskontrakter. Førsteamanuensis Catherine Banet (Nordisk institutt for sjørett, UiO) vurderer behovet for planlegging og samordning offshore samt EUs strategi for fornybar energi til havs. Avslutningsvis åpner vi for spørsmål og diskusjon i plenum.

Bildet kan inneholde: vindturbin, vindmølle, vind farm, himmel, vann.
Foto: Shaun Dakin (Unsplash.com)

Utbygging av havvind på norsk kontinentalsokkel reiser en rekke juridiske spørsmål. Havenergilova fastsetter rammene for et konsesjonssystem som skal legge til rette for utnytting av fornybare energiressurser til havs. Den 12. juni 2020 ble havområdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II åpnet for konsesjonssøknader. Samme dag ble også havenergiforskrifta vedtatt. I tillegg til å behandle de offentligrettslige rammene for havvindutbygging, vil vi i fagmøtet blant annet se nærmere på utbyggingskontrakter og EUs havenergistrategi.

Arrangør

Norsk forening for energirett og Nordisk institutt for sjørett
Emneord: Havvind
Publisert 13. nov. 2020 16:32 - Sist endret 7. mai 2022 00:48