Seminar om storkammer-saka om vindkraft på Fosen og SP art. 27

Vedtak om konsesjon og ekspropriasjonsløyve til to vindkraftverk på Fosen vart nyleg kjent ugyldige i storkammersak i Høgsterett som fylgje av strid med FNs konvensjon om sivile og politiske rettar artikkel 27. I dette seminaret skal vi sjå nærare på innholdet i dommen og fylgjene av den.

Bildet kan inneholde: mennesker i Gamle Festsal

Gamle Festsal, Domus Academica (Urbygningen) Foto: UiO

Foto: UiO

Delta på seminaret:

Det vil vere mogleg å delta fysisk i Gamle Festsal
eller digitalt via zoom.

For fysisk deltaking, meld deg på her: https://nettskjema.no/a/225491 

For deltaking via zoom, bruk denne lenka: https://uio.zoom.us/j/63318786857

Nærare om temaet

Saka kom til Høgsterett etter anke over overskjønnet i ekspropriasjonssaka frå Frostating lagmannsrett. Vindkraftverka saka gjeld stod ferdige i 2019 og 2020. Saka reiser altså mange spørsmål, og vi inviterer til diskusjon med dei fremste juridiske ekspertane på relevante rettsområde.

 • Korleis er eigentleg norma etter SP art 27 å forstå, og korleis kunne forvaltninga gi løyve til anlegget når det no viser seg at tiltaket er i strid med folkeretten?
 • Kva er dei folkerettslege fylgjene av brotet på SP art 27, og kva er fylgjene etter norsk rett.
 • Kva skal skje med anlegga som alt står der?
 • Kva handlingsrom har forvaltninga i prosessen framover? Og ikkje minst kva rolle har reindrifta og utbyggjar i denne prosessen?

Dommen kan lesast her: hr-2021-1975-s.pdf (domstol.no)

Medvirkande

Introduksjon ved førsteamanuensis Katrine Broch Hauge, NIFS, professor Ivar Alvik, NIFS og Torvald Falch, Sametinget.
Innlegg ved Inge Lorange Backer, Gro Nystuen (nhri.no), Geir Ulfstein, Kirsti Strøm Bull og Geir Stenseth.

  Program

  • 13.00 Velkommen og kort introduksjon til saka, ved førsteamanuensis Katrine Broch Hauge, Nifs, Uio

  Bolk I: Om forståinga av SP art 27 og folkerettslege krav til oppfølging

  • Om tolking av SP art. 27 i dommen samanlikna med tidlegare dommar og praksis frå Menneskerettskomitéen, ved Assisterene direktør Gro Nystuen , NIM
  • Meir om forståinga av art. 27, og om dei folkerettslege krava til oppfølging, ved Professor Geir Ulfstein, IOR, UiO,

  Pause

  Bolk II: Om prosessuelle spørsmål, konsekvensar og oppfølging

  Starter ca. 14.00

  • Katrine Broch Hauge ønsker velkommen til bolk II.
  • Utvalde prosess-spørsmål og verknader av at konsesjonsvedtaket blir kjent ugyldig, ved Professor Emeritus Inge Lorange Backer, IOR, UiO.
  • Om kva vurdering Sametinget har av krav til oppfølging, og kort om verknader for andre saker, ved Seniorrådgivvar Thorvald Falch, Sametinget.
  • Kort om statens moglege erstatningsansvar, ved Professor Ivar Alvik, Nifs, UiO.

  Diskusjon med alle innleiarane

  Starter ca. 15.00

  • Det blir kommentarar frå innleiarane og mogleg med spørsmål fra salen.
  • Kirsti Strøm Bull styrer diskusjonen.
  • I tillegg til innleiarane stiller professor Geir Stenseth, IFP, UiO, i panelet.

  Presentasjonane frå seminaret finn du her

  Emneord: Vindkraft, Fosen, Konsesjon
  Publisert 20. okt. 2021 13:33 - Sist endret 27. apr. 2022 22:05